Flest donationssteder og bedste åbningstider! Kontakt og lokationer

Ofte stillede spørgsmål

Herunder får du svar på de spørgsmål, vi ofte får – vores FAQ. Hvis du har andre spørgsmål, kontakt os endelig enten på telefon +45 8877 1757 eller skriv på donor@europeanspermbank.com.

Anonymitet

Ifølge Vævsloven skal donor være anonym overfor dem, der modtager hans sæd. Du kan vælge at være No ID release donor. Læs mere her

Det er kun, hvis du er ID release, at vi kan videregive oplysninger om dig til et potentielt donorbarn. Dette sker udelukkende, hvis et donorbarn henvender sig til os. Loven varierer fra land til land, men det er typisk, når et donorbarn fylder 16 eller 18 år, at han eller hun må få udleveret information om sin donor. Læs mere her

Nej, din identitet er beskyttet hos os. Der står heller ikke i din almindelige lægejournal, at du er donor. Al kontakt foregår direkte mellem dig og os.

Ja. Der er ingen forskel.

Sådan bliver du sæddonor

Det er simpelt at komme i gang, du udfylder blot ansøgningen her på siden. Det tager ca. en måned, før du er godkendt som donor, afhængigt af hvor hurtig du er til at udfylde de forskellige dokumenter.

Du kan donere i af vores vores Københavner afdelinger, i Lyngby, Aarhus og Aalborg. Se vores adresser her.

Der skal gå minimum 48 timer fra sidste udløsning. Dvs. at du maksimalt kan donere 3 gange om ugen.

Vi forventer, at du donerer mindst 4 gange pr. måned.

Vi forventer, at du er donor i mindst 1 år. Der er ingen maksimalperiode, men de fleste donorer er aktive i cirka 2 år.

Du skal være mellem 18 og 45 år

Ja, hvis du opholder dig i Danmark i mindst 1½ år fra ansøgningstidspunktet. Ansøg nu.

Nej, det kan du ikke, men du kan oprette et separat depot til eget brug.

En donor kan få børn verden over, men vi fører kontrol over antallet af graviditeter, så de opfylder gældende lovgivning i de forskellige lande. F.eks. må en donor kun give børn til 12 familier i Danmark.

Vi kan desværre ikke optage dig i vores donorprogram, da din biologiske families sygdomshistorik er essentiel for at blive godkendt som donor.

Du skal bo i det land, som du donorer i. Så hvis du ønsker at donere i Danmark, skal du bo i Danmark i mindst halvandet år, fra du søger om at blive donor. 

Kompensation

Når du er godkendt som donor, modtager du 300 kr. per godkendt donation. De første 200 kr. per donation bliver overført til din bankkonto én gang om ugen. De resterende 100 kr. udbetales ca. hver tredje måned, hvis dine rutinemæssige blod- og urinprøver viser, at du ikke har nogen kønssygdomme.

Herudover kompenseres du for blodprøverne. Rammerne for kompensationen er reguleret og fastsat ved lov.

Vi vil gerne belønne de donorer, der besøger os ofte. Derfor har du mulighed for at få en ekstra kompensation, hvis du gennem et helt år ikke har haft nogle kønssygdomme og samtidigt har doneret hyppigt.

I alt kan du få op til 6000 kr. i kompensation om må­neden i gennemsnittet, afhængigt af hvor ofte du donerer. Det er inklusiv et gratis medlemskab hos PureGym til en værdi af 300 kr. om måneden.

Ja. Du får pengene anonymt og skal selv indberette til SKAT.

Helbred

Vi tager blod- og urinprøver, som vi tester for kønssygdomme og enkelte genetiske sygdomme. Du får selvfølgelig besked om alle resultaterne.

Ja, det kan du godt. Du skal bare være behandlet og helbredt.

Ja. Vi tester løbende for blandt andet hepatitis.

Nej, det har vi ikke. Der er ingen krav til en sæddonors udseende. Sæddonorer hos European Sperm Bank repræsenterer mange forskellige typer af helt almindelige mænd med mange forskellige baggrunde. Ansøg nu.

Ja, du kan godt blive sæddonor i European Sperm Bank, hvis du har haft sex med mænd.

Andet

Der er flere krav der skal opfyldes for at kunne blive sæddonor. Har du f.eks. ikke høj nok sædkvalitet, kan du ikke blive sæddonor. Flere andre ting gør at man ikke kan optages som sæddonor. Du kan ikke blive sæddonor, hvis:

  • Du eller nogen i din familie lider af alvorlige arvelige sygdomme
  • Du misbruger anabolske steroider eller narkotika
  • Du har en blødersygdom eller koagulationsforstyrrelser
  • Du yder sex til andre for penge eller stoffer
  • Du er smittet med HIV eller hepatitis B- eller C (smitsom leverbetændelse)
  • Du er eller tidligere har været optaget som donor i en anden sædbank.
  • Du eller dine forældre er adopteret, og dermed ikke har fuldt kendskab til dit biologiske ophav.

Dette er de væsentligste kriterier. Du kan læse mere i Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning nr. 9356 punkt 3.1.2.

Ifølge loven om sæddonorer, har du som sæddonor ingen faderlige eller juridiske forpligtelser til eventuelle børn, der er resultat af donationer. Det samme gælder også for børnene, som heller ikke kan stille nogle juridiske krav til donoren. Bliver du optaget som sæddonor hos European Sperm Bank, underskriver du også en kontrakt, som bekræfter dette.

I Børneloven er budskabet det samme, og det formuleres sådan her:

Bekendtgørelse af børnelov nr. 1097 af 7. oktober 2014, kap 5 §28:

”…en sæddonor [anses] ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar.” Kort og godt betyder det, at du som sæddonor ikke har nogle rettigheder til børn født med hjælp fra din sæd, ligesom hverken barnets forældre eller barnet har nogen rettigheder i forhold til dig. Du kan således ikke stilles til ansvar for barnet, blive afkrævet for eksempel børnepenge eller anden faderskab.

Du kan læse hele børneloven her.

Nej. Du har ingen juridiske eller økonomiske forpligtelser overfor de børn, der bliver undfanget med din sæd.

Du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail, eller ringe, hvis du har spørgsmål.

Ring til os på telefon +45 8877 1757 eller skriv på donor@europeanspermbank.com.