Flest donationssteder og bedste åbningstider! Kontakt og lokationer

Privatlivspolitik for Donorer

Beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed har høj prioritet hos European Sperm Bank ApS ("ESB" eller "vi").

Denne erklæring vedr. beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan oplysninger om dig indsamles, bruges og videregives af ESB, når du ansøger om at blive sæddonor hos ESB.


1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

European Sperm Bank ApS
Struenseegade 9, 2. sal
2200 København N
CVR-nr. 27506372
Telefon 38 34 36 00
E-mail og kontakt til Databeskyttelsesrådgiver: dataprotection@europeanspermbank.com

 

2. Ansøgning om test af sædkvalitet

Ansøgning og tidsbestilling

Vi indsamler de oplysninger, som du giver os direkte, når ud udfylder vores online kontaktformular, såsom kontaktoplysninger, oplysninger om din uddannelse og beskæftigelse, oplysning om hvor du har hørt om ESB, oplysning om at du gerne vil være sæddonor og oplysning om den tid, du bestiller hos ESB, når du skal have undersøgt din sædkvalitet. Vi behandler disse oplysninger, så vi kan vurdere din ansøgning og booke en tid til, at du kan afgive din første sædprøve. Grundlaget for at behandle de oplysninger, du angiver i kontaktformularen, er det samtykke, som du har afgivet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Undersøgelse af sædkvalitet

Når du har afgivet din første sædprøve, foretager vi en undersøgelse af din sædkvalitet for at undersøge, om du har tilstrækkelig høj sædkvalitet til at kunne blive donor hos ESB. Som led i undersøgelsen behandler vi genetiske oplysninger og helbredsoplysninger om dig. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

3. Ansøgning om optagelse i ESB's donorprogram

Interview mv.

Hvis din sædkvalitet er tilstrækkelig høj, indkaldes du til et donorinterview. Under donorinterviewet indsamler vi oplysninger om dit cpr-nummer, kopi af dit pas eller kørekort, din sygdomshistorik, din seksuelle orientering og seksuelle forhold, dit eventuelle forbrug af alkohol og stoffer, din etnicitet og eventuelle strafbare forhold. Dette sker for, at vi kan dokumentere din helbredstilstand, herunder din sygdomshistorik, som kan omfatte infektioner med seksuelt overførte sygdomme og vurdere, om du kan godkendes som donor.

Vi vil også registrere oplysninger om dit fingeraftryk med henblik på at kunne registrere dig i vores adgangssystem, hvor vi bruger biometrisk identifikation.

Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger), samt Databeskyttelseslovens §§ 8, stk. 2, nr. 1 (strafbare forhold) og 11, stk. 2, nr. 1 (CPR-nummer).

Under donorinterviewet indsamler vi potentielt set oplysninger om din families sygdomshistorik. Oplysninger om dine familiemedlemmer omfatter bl.a. deres fødselsår, etnicitet, fysiske karakteristika, uddannelse og beskæftigelse, samt om de skulle være afgået ved døden. Du skal (for så vidt muligt) sikre dig, at dine pårørende orienteres om denne behandling af deres personoplysninger - du kan evt. vise dem denne privatlivspolitik.

Lægeundersøgelse

Hvis vi efter donorinterviewet vurderer, at du fortsat er egnet til at blive donor, skal du have foretaget en lægeundersøgelse hos en læge, der er tilknyttet ESB. Vi modtager resultatet af lægeundersøgelsen. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Blod- og urinprøve

Hvis resultatet af lægeundersøgelsen er tilfredsstillende, beder vi dig om en urin- og blodprøve. Indsamlingen af dine urin- og blodprøver indebærer en behandling af genetiske oplysninger og helbredsoplysninger. Formålet hermed er, at vi kan teste dig for en række sygdomme. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Indgåelse af donorkontrakt og afsluttende besøg

I forbindelse med at du besøger ESB for at afgive ovennævnte urin- og blodprøver, tilbydes du at underskrive en donorkontrakt. Du skal i den forbindelse tage stilling til, om du vil være "ID release donor" (tidligere kendt som "åben donor") eller "No ID release donor" (tidligere kendt som "anonym donor") (dette har navnlig betydning for, om dine eventuelle donorbørn får mulighed for senere at kontakte dig). I den forbindelse behandler vi bl.a. oplysninger om din donorstatus samt dine kontaktoplysninger. Hvis resultatet af blod- og urinprøver er tilfredsstillende, inviteres du til et afsluttende besøg hos ESB. Her skal du bl.a. gennemføre en persontype test, medvirke i en lydoptagelse, udarbejde en goodwill/håndskrevet besked og aflevere fotos af dig selv som baby.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger er, at de kan indgå i den donorprofil, som ESB udarbejder og videregiver til potentielle købere af din sæd, så køberen har mulighed for at danne sig et indtryk af, hvem du er.

ESB udarbejder også en "staff impression" beskrivelse, som indgår i din donorprofil, hvor en medarbejder hos ESB, som har haft regelmæssig kontakt med dig i ansøgningsprocessen, beskriver det indtryk, som den pågældende medarbejder har fået af dig. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a.

4. Intern kvalitetsudvikling

Under kvalifikationsprocessen og herefter som donor, kan din sæd blive brugt til kvalitetsudvikling, for at forbedre kvaliteten og sikkerheden af interne processer (fx vask og nedfrysning af sæd). Grundlaget herfor er det samtykke, som du har afgivet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

5. Behandling af personoplysninger i forbindelse med dit virke som donor hos ESB

Matching af billeder

ESB behandler også oplysninger i form af dit portrætbillede til såkaldt "fysisk matching" med en potentiel kunde hos ESB. Ved fysisk matching sker der ikke videreformidling eller videregivelse af dit billede. ESB foretager derimod en intern "matching", idet vi sammenholder dit portrætbillede med de portrætbilleder, vi modtager fra vores kunder. Formålet er, at ESB skal vurdere, om billedet af dig ligner det billede, vi har modtaget fra vores kunder. Grundlaget for at behandle dit portrætbillede er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af helbredsoplysninger mv.

Når du er blevet godkendt som donor hos ESB, indkaldes du løbende til konsultationer om dit helbred, hvilket indebærer en behandling af dine helbredsoplysninger. Derudover opbevarer ESB dine sæddonationer, hvilket indebærer en behandling af dine genetiske oplysninger. Grundlaget for at behandle disse oplysninger er det samtykke, som du afgiver i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Derudover kan din DNA – hvis du har valgt at være "ID release donor" – blive brugt til at udføre faderskabstests for at fastslå et biologisk match mellem dig og et donorbarn. Dette har du i så fald også givet samtykke til, jf. ovenfor.

6. Modtagere

Dine donationer og oplysninger om dit helbred videregives til fertilitetsklinikker og kvinder over hele verden, så fertilitetsklinikkerne kan tilbyde fertilitetsbehandling og befrugtning af kvinder til deres egne kunder eller EBS's kunder. Behandlingsgrundlaget for videregivelsen er det samtykke, som du har afgivet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Oplysningerne i din donorprofil – dog ikke oplysninger, der identificerer dig eller din familie – vil blive videregivet på ESB's hjemmeside, så ESB kan markedsføre din sæd overfor vores kunder. Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du har afgivet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Du finder en liste over modtagere og lande her (opdateres løbende). Listen er ikke udtømmende, da ESB ikke er bekendt med identiteten på sandsynlige købere/modtagere på tidspunktet for donationen, og fordi strå også kan købes af kunder på ESB’s hjemmeside.

Dine donationer kan også videregives til forskere til brug for sundhedsvidenskabelig forskning. Behandlingsgrundlaget for videregivelsen er det samtykke, som du har afgivet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine oplysninger behandles desuden af vores databehandlere, herunder akkrediterede testlaboratorier til bl.a. at teste for sygdomme mv. Databehandlerens medarbejderne er underlagt tavshedspligt og videregivelsen af dine oplysninger sker i henhold til behandlingsgrundlagene anført i dette dokument.

Hvis ESB skulle indstille sin virksomhed, videregives personoplysningerne i din donorjournal til et andet vævscenter for at sikre overholdelse af kravet om sporbarhed i § 11 i Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.

Specifikt for ID release donorer:

Vi kan frigive dit navn og dine kontaktoplysninger til et donorbarn. For at opfylde myndighedskrav kan vi desuden videregive dit navn og dine kontaktoplysninger, samt information om din fødselsdato, dit fødselssted, din nationalitet, din uddannelse mv. til et behandlingssted eller en national myndighed.

7. Overførsel til tredjelande

Vores donorprogram indebærer videregivelse til modtagere i lande uden for EU/EØS. Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, samt den standardkontrakt som ESB har indgået med modtagerklinikken (eller anden dataansvarlig), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915, eller vores databehandler, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du bliver godkendt som donor

Hvis du bliver godkendt som donor, og ESB derefter sælger dine sæddonationer, er ESB pålagt at opbevare alle de oplysninger, som du har givet os og som er indeholdt i din donorfil i minimum 30 år efter, at vi har afsendt din sidste sæddonation. Dette sker for at opfylde de krav om sporbarhed (inkl. mulighed for at vurdere evt. genetiske sygdomme der måtte opstå hos donorbørn mv.), der følger af Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler §§ 10 og 18 samt bilag 4 og 8 til bekendtgørelsen.

Hvis du ikke bliver godkendt som donor

Hvis du ikke godkendes som donor, vil vi slette dine oplysninger – enten med det samme (i tilfælde af at du bliver diskvalificeret permanent), eller efter 1 år (i tilfælde af at du bliver midlertidigt diskvalificeret). Skulle du blive permanent diskvalificeret, vil vi dog opbevare dit CPR nr. (eller tilsvarende) og årsag i minimum 30 år, i henhold til anbefaling om opretholdelse af sporbarhed fra de danske myndigheder.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

10. Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Bemærk, at karakteren af donation af sæd betyder, at selv hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan der være et andet retsgrundlag for videre behandling af dine personoplysninger, herunder myndighedskrav. Bl.a. er ESB pålagt at overholde kravene om sporbarhed (se punkt 7 ovenfor), hvorfor oplysningerne i din donorfile vil blive opbevaret for at overholde lovgivningsmæssige krav, uanset om du trækker dit samtykke tilbage.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@europeanspermbank.com.

12. Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Seneste version: QM POL02-04 Privatlivspolitik for Donorer_26Sep2019