Jaarverslag

Als erkende spermabank in de EU en het Verenigd Koninkrijk hanteren we strikte protocollen en procedures om ervoor te zorgen dat we alle regels met betrekking tot nationale zwangerschapslimieten evenals de richtlijnen en wetgeving omtrent humane weefsels en cellen die uiteengezet zijn door de EU WHO en lokale wet-en regelgeving naleven. Daarom kunt u erop vertrouwen dat wij professioneel omgaan met alle aspecten van het proces.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2023 met betrekking tot menselijk weefsel, meer specifiek semen, bij Stichting European Sperm Bank in Amsterdam. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van Richtlijn 2004/23/EG met betrekking tot de artikelen 10 en 28. Het verslag wordt via TRIP ingediend bij de bevoegde autoriteit.

U kunt het rapport hier lezen