Vind spermadonoren

We geven om de toekomst en denken altijd aan alle betrokken partijen; de donorkinderen, de donoren en de ouders.

Annemette Arndal-Lauritzen

Global Compact-rapport van de VN

Als spermabank richten we ons in de eerste plaats op het maken van gezonde baby’s. We willen er echter ook voor zorgen dat donorkinderen opgroeien in een gezonde wereld en dat hun gezinnen op gelijke voet staan met alle andere soorten gezinnen.

Daarom hebben we besloten om Global Compact van de VN te implementeren. Ons vastleggen op de 10 duurzaamheidsprincipes van Global Compact was een natuurlijke, maar ook noodzakelijke stap om onze betrokkenheid bij verantwoorde zakelijke praktijken te laten zien.

Het voortgangscommunicatierapport vat onze acties samen in lijn met de vereisten van onze deelname aan Global Compact.