Heb je meer rietjes nodig dan het aantal zichtbaar op de website – of een specifieke MOT? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op

De beoordeling van de aanvrager

Screening

Veel mensen willen een verschil maken door sperma via ons te doneren. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het zaad, en niet iedereen is in staat om zaad te van deze kwaliteit te leveren.

Screening

Het screeningsprogramma

Ons screeningsprogramma is ons raison d'être. Het is de kern van ons bedrijf sinds de opening in 2004 en we zijn voortdurend bezig die te veranderen en bij te werken. Ons screeningsprogramma voldoet aan alle nationele wetgevingen en de eisen van de EU met betrekking tot screening.

Het screeningsprogramma

Wanneer de potentiële spermadonor voor de eerste keer de spermabank bezoekt, geeft hij een monster af. We testen de spermakwaliteit om het invriezen en ontdooien ervan te overleven.

Onze donorcoördinators onderzoeken ziekten in de familie van de spermadonor binnen drie generaties.  Het doel is om te verzekeren dat er in het verleden geen sprake is geweest van ernstige erfelijke ziekten. De familiegeschiedenis dient als uitgangspunt voor het goedkeuren van de spermadonor door onze Medical Director, een klinisch geneticus.

De spermadonor wordt geïnformeerd over wat het betekent om als donor aan onze spermabank te leveren. Dit houdt ook in de status ID release tegenover No ID release donor.

Een volgend zaadmonster wordt onderzocht. De spermakwaliteit en de vaardigheid van het zaad om het invriezen en ontdooien ervan te overleven, wordt opnieuw getest.

Onze artsen voeren een grondige gezondheidscontrole uit om te controleren of de donor gezond is, geen afwijkingen en geen erfelijke ziekten heeft.

Bloed- en urinemonsters worden verzameld en getest op besmettelijke en genetische recessieve aandoeningen. Bovendien wordt een chromosoomanalyse uitgevoerd. De resultaten worden geëvalueerd en bevestigd door onze geneticus.

De spermadonor doorloopt een persoonlijkheidstest en het resultaat ervan wordt opgenomen in zijn profiel.

De spermadonor krijgt verder advies, neemt een audio-interview op en schrijft een handgeschreven notitie.

De spermadonor is officieel goedgekeurd door onze Medical Director.

Alle spermadonors worden regelmatig getest terwijl ze aan ons doneren.

Ondanks onze uitgebreide screeningmethode kan het risico op overdracht van genetische / erfelijke ziekten niet volledig worden uitgesloten. Het marginale risico kan verder worden verkleind door gentesten door de vrouw. Lees meer over GeneXmatch.

Eerst

Waar screenen we op voordat de donor wordt opgenomen?

Bij de European Sperm Bank screenen we onze donoren op de meest voorkomende ernstige erfelijke ziekten en seksueel overdraagbare infectieziekten. Bovendien kijken we voortdurend naar andere infecties.

Onze zaaddoneren zijn uitgekozen op basis van een reeks verschillende parameters in ons screeningsproces.

 • De kwaliteit van het sperma en het aantal zaadcellen
 • Om het risico te minimaliseren dat de donor drager is van bijv. erfelijk borstkanker of een ander dominant erfelijke ziekte, voeren we Genetic Risk Assessment uit, gebaseerd op de medische geschiedenis van minimaal drie generaties terug.
 • Een grondig onderzoek door onze arts om het risico te verminderen dat de donor een erfelijke aandoening kan overbrengen.
 • Screening op seksueel overdraagbare aandoeningen.
 • Genetische tests, waaronder een chromosoomanalyse en screening op besmettelijke ziekten.
 • Persoonlijkheidsevaluatie


Wanneer de aanvrager in één van de genoemde categoriën niet wordt goedgekeurd, kan de aanvrager niet aan onze spermadonorprogramma deelnemen.

Daarna

Wat gebeurt er wanneer de spermadonor is goedgekeurd?

Zodra een aanvrager is goedgekeurd als spermadonor, blijven we ze testen op besmettelijke ziekten. Dit gebeurt elk kwartaal met behulp van een serologische test en NAT / NAAT-screening.

In het geval dat er bepaalde vormen van infecties gevonden worden, wordt de spermadonor in quarantaine geplaatst totdat de ziekte behandeld is. Wanneer de spermadonor geïnfecteerd is met hepatitus B, hepatitus C, syfilis, HIV I/II, HTVL I/II, Ebola, mag hij niet langer doneren.

Bij iedere donatie bekijken we of er nieuwe informatie is, waarop we moeten reageren. Als de spermadonor bijvoorbeeld aangegeven heeft dat hij gereisd heeft, testen we hem op relevante infecties die zijn verbonden aan de reis.

Wanneer worden de donaties vrijgegeven?
We volgen de nationale en internationale wetgeving en de donaties van de spermadonor worden pas vrijgegeven wanneer het zeker is dat de donor geen enkele overdraagbare ziekten had op de betreffende dag van donatie.

 

Autosomaal recessieve ziekten

Welke ziekten vormen aanleiding tot uitsluiting?

We accepteren GEEN mannen met een abnormale chromosoomanalyse (karyotype) en/of dragers van één of meer van de volgende ziekten:

 • Cystische fibrose (CF), mucoviscidosis. Voor iedere donor geldt dat het aantal ziekteveroorzakende mutaties in cystisch fibrose varieert van 29 mutaties tot alle bekende mutaties, afhankelijk van wanneer de donor in het donorprogramma werd opgenomen.
 • Spinale musculaire atrofie (SMA) bij alle actieve donoren vanaf januari 2015.
 • Niet-syndromale slechthorendheid en doofheid (DFBN1) voor nieuwe donoren vanaf juni 2016.
 • Alpha- en bèta-thalassemie en sikkelcelziekte.
 • Tay-Sachs is vanaf juli 2019 toegevoegd aan de lijst voor alle nieuwe donoren.

 

Daarnaast worden aanvragers met een Joodse/Frans-Canadeze achtergrond op het volgende getest:

 • Syndroom van Bloom
 • Ziekte van Canavan
 • Familiaire dysautonomie
 • Fanconi-anemie, type C
 • Ziekte van Gaucher
 • Mucolipidose, type IV
 • Ziekte van Niemann-Pick
 • Ziekte van Tay-Sachs

We testen op de volgende ziekten

Onderzoek van bloedproeven

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • Syfilis
 • CMV

Onderzoek van urinemonsters

 • Chlamydia
 • Gonorroe

Afhankelijk van de reisactiviteiten van de spermadonor, wordt hij ook onderzocht op

 • Zika
 • Westnijlziekte

Zie hier welke soorten onderzoeken we uitvoeren

ABO- en Rh-bloedtypering

De onderzoeken tonen het aantal en de grootte van rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen, het aantal het aantal bloedplaatjes en hemoglobine.

De onderzoeken tonen de functie van de lever, van de nieren, het chlorestorol, het ijzerniveau, en het bloedsuikerniveau van de donor

Om het risico dat de donor drager is van bijv. erfelijk borstkanker of een andere dominante erfelijke ziekte te minimaliseren, onderzoeken we zijn ziektegeschiedenis van tenminste drie generaties terug.

Chromosoomanalyses en screening op de meest voorkomende ernstige erfelijke ziekten met autosomaal recessieve overerving.

Een grondig lichamelijk onderzoek door onze arts om het risico te verminderen op het doorgeven van een erfelijke aandoening door de donor.

Testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast kijken we voortdurend naar andere infecties. Het testen hierop gebeurt via bloed- of urinemonsters.

GeneXmatch

Minimaliseren het risico voor erfelijke ziekten

Als één van de weinige spermabanken bieden we de mogelijkheid tot genetische matching met potentiële donors om u bij de juiste beslissing te helpen.