Find sæddonor

Privatlivspolitik - Rekruttering

Tak for din ansøgning om et job hos European Sperm Bank ApS (herefter ”ESB”).

I forbindelse med rekruttering hos ESB behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. ESB er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden. Retsgrundlaget for denne behandling er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og vores legitime interesse er at kunne vurdere din generelle fremtræden mv.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet. Retsgrundlaget for denne behandling er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og vores legitime interesse er at kunne vurdere dine kompetencer

I visse tilfælde vil du endvidere blive bedt om at forevise en kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Retsgrundlaget er dit samtykke.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis den stilling som du søger, indebærer et finansielt ansvar (fx bogføring eller revision) kan vi – efter en konkret vurdering – indhente oplysninger om din kreditvurdering. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og vores legitime interesse er, at vi skal kunne vurdere, om du er egnet til at bestride en stilling med et finansielt ansvar.

Du skal sikre, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos ESB, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@europeanspermbank.com.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@europeanspermbank.com. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Version
QM POL05-02 Privatlivspolitik - Rekruttering_19Feb2019