Ευρεση δοτων σπερματος

IUI vs ICI

Οι μονάδες για IUI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους θεραπειών γονιμότητας, ενώ οι μονάδες για ICI είναι κατάλληλες μόνο για κολπικές σπερματεγχύσεις ή σε περιπτώσεις όπου στην κλινική που επιλέξατε προτιμάται να πραγματοποιείται η επεξεργασία του σπέρματος από την ίδια την κλινική.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις παγιέτες IUI και ICI, συνεχίστε να διαβάζετε.

Γεγονότα σχετικά με τους σωλήνες

Οι μονάδες που είναι έτοιμες για IUI (ενδομήτρια σπερματέγχυση) έχουν υποστεί επεξεργασία (πλύση) από την τράπεζα σπέρματος. Πριν από την κρυοσυντήρηση, τα κινούμενα σπερματοζωάρια διαχωρίζονται από το σπερματικό υγρό μέσω διαβάθμισης πυκνότητας. Στη συνέχεια, πλένονται και προστίθεται κρυοσυντηρητικό υγρό.

Όταν η κλινική που σας παρακολουθεί παραλάβει σπέρμα έτοιμο για IUI, αυτό είναι έτοιμο για χρήση και δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν από τη σπερματέγχυση. Το σπέρμα που είναι έτοιμο για IUI τοποθετείται απευθείας στη μήτρα κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας με τη διέλευση ενός καθετήρα μέσω του τραχηλικού καναλιού. Μέσω αυτής της διαδικασίας, περισσότερα σπερματοζωάρια μπορούν να φτάσουν στο ωάριο στις σάλπιγγες και, συνεπώς, περισσότερα σπερματοζωάρια είναι διαθέσιμα για γονιμοποίηση. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης σε σύγκριση με τη σεξουαλική επαφή, καθώς τα σπερματοζωάρια εισάγονται τη σωστή στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου της γυναίκας.

Οι μονάδες ICI (ενδοτραχηλική σπερματέγχυση) περιέχουν όλο το σπερματικό υγρό και τα σπερματοζωάρια που προκύπτουν με φυσικό τρόπο. Θα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ενεργά κινούμενα σπερματοζωάρια. Οι μονάδες ICI χρησιμοποιούνται μέσω κολπικής σπερματέγχυσης και τοποθετούνται ψηλά στον κόλπο, κοντά στον τράχηλο της μήτρας. Ο τράχηλος της μήτρας και το τραχηλικό υγρό θα αφήσουν μόνο τα σπερματοζωάρια υψηλής κινητικότητας να εισέλθουν στη μήτρα και τις σάλπιγγες, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και με τη φυσική σεξουαλική επαφή.

Το σπέρμα ICI πρέπει να πλυθεί στην κλινική πριν χρησιμοποιηθεί για ενδομήτρια σπερματέγχυση, καθώς μόνο τα σπερματοζωάρια πρόκειται να τοποθετηθούν μέσα στη μήτρα. Το μη πλυμένο σπέρμα που τοποθετείται απευθείας στη μήτρα μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση με τη μορφή αναφυλακτικού σοκ.

MOT10+ ή MOT20+

Ποσότητα σπερματοζωαρίων σε μια παγιέτα

Ενώ οι όροι IUI και ICI δηλώνουν αν το σπέρμα έχει πλυθεί ή όχι, ο όρος MOT δηλώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στην παγιέτα. Αλλά τι σημαίνει για την ακρίβεια ο όρος ΜΟΤ;

Τυποι θεραπειας

Θεραπεία IUI

Οι θεραπείες IUI συνιστώνται σε γυναίκες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Η θεραπεία IUI πραγματοποιείται με τη σπερματέγχυση των πλυμένων σπερματοζωαρίων απευθείας στη μήτρα μέσω ενός καθετήρα. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να φτάσει μεγαλύτερη ποσότητα σπερματοζωαρίων στο ωάριο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Οι κλινικές συχνά προτιμούν να χρησιμοποιούν παγιέτες IUI για αυτόν τον τύπο σπερματέγχυσης. Σε ορισμένες κλινικές χρησιμοποιούνται παγιέτες ICI, καθώς προτιμάται να πραγματοποιείται η πλύση του σπέρματος από την ίδια την κλινική. Συνιστούμε πάντα την αγορά παγιετών MOT20+ για θεραπείες IUI, καθώς έτσι αυξάνεται η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Μάθετε περισσότερα.

Άλλοι τύποι θεραπείας γονιμότητας

Από την 1η Ιουλίου 2018, δεν επιτρέπεται πλέον, σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, η αποστολή παγιετών σπέρματος σε ιδιωτικές διευθύνσεις για κατ' οίκον σπερματέγχυση. Όλες οι γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να υποβληθούν σε κατ' οίκον σπερματέγχυση υποχρεούνται να συνεργάζονται με έναν επαγγελματία υγείας ή μια κλινική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να είναι ένας γιατρός, μια μαία ή μια νοσηλεύτρια.

Η νέα αυτή νομοθεσία αποσκοπεί στην αύξηση της ιχνηλασιμότητας για τη διαχείριση του αριθμού των κυήσεων που προκύπτουν από κάθε δότη.

Στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα ωάρια της γυναίκας γονιμοποιούνται σε εργαστήριο. Τα ώριμα ωάρια απομονώνονται από το σώμα και τοποθετούνται σε ένα τρυβλίο Petri. Οι εγκυμοσύνες με εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ευρύτερα γνωστές ως εγκυμοσύνες του δοκιμαστικού σωλήνα. Μερικές ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, το πιο ανεπτυγμένο ωάριο εμφυτεύεται στη μήτρα της γυναίκας, όπου μπορεί να προσκολληθεί στον βλεννογόνο και να εξελιχθεί σε έμβρυο. Για αυτόν τον τύπο θεραπείας απαιτείται πλυμένο σπέρμα και η θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι δυνατή τόσο με τις παγιέτες MOT10+ όσο και με τις παγιέτες MOT20+.

Η θεραπεία ICSI είναι ένας άλλος τύπος θεραπείας κατά την οποία η γονιμοποίηση γίνεται σε εργαστήριο. Στο πλαίσιο της θεραπείας ICSI, ένα σπερματοζωάριο εγχέεται στο ωάριο με τη χρήση μιας μικρής σύριγγας. Αυτός ο τύπος θεραπείας συνιστάται σε περιπτώσεις σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας και χαμηλού αριθμού ωαρίων. Ακριβώς όπως και με τις θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι δυνατή η χρήση τόσο σπέρματος MOT10+ όσο και σπέρματος MOT20+. Ωστόσο, η θεραπεία ICSI δεν αποτελεί συνήθη θεραπεία, όταν επιδιώκεται η γονιμοποίηση μέσω σπέρματος δότη.

Επιλογή της κλινικής γονιμότητας

Ως τράπεζα σπέρματος, εγγυόμαστε σπέρμα δότη άριστης ποιότητας. Η ίδια η θεραπεία πραγματοποιείται σε κλινική γονιμότητας. Η κλινική θα πραγματοποιήσει όλες τις σχετικές εξετάσεις και θα αποφασίσει ποιος τύπος θεραπείας είναι ο καλύτερος για εσάς βάσει μιας ολοκληρωμένης παροχής συμβουλών.

Διατηρούμε συνεργασίες με κλινικές σε όλο τον κόσμο και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη κλινική γονιμότητας για εσάς.

Βρείτε τον δικό σας δότη σπέρματος εδώ

Όλες οι οικογένειες είναι διαφορετικές και έχουν μια μοναδική ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εύρεσης του ιδανικού δότη σπέρματος για το παιδί των ονείρων σας αφορά αποκλειστικά εσάς. Ξεκινήστε την αναζήτησή σας με το χαρακτηριστικό που θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό.