Ευρεση δοτων σπερματος

Υποστήριξη παιδιών και δοτών

Το πρόγραμμα αποκάλυψης ταυτότητας υποστηρίζει την γνωστοποίηση πληροφοριών ταυτοποίησης για τους δότες μας με αποκάλυψη ταυτότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλίσει την ασφαλή και με σεβασμό αποκάλυψη των πληροφοριών και να υποστηρίξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τα παιδιά, τους δότες και τις οικογένειες των δύο αυτών ομάδων.

Τι είναι ένας δότης με αποκάλυψη ταυτότητας;

Ένας δότης με αποκάλυψη ταυτότητας είναι εκείνος που προηγουμένως αποκαλούσαμε ανοιχτό δότη. Τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με σπέρμα από δότες με αποκάλυψη ταυτότητας μπορούν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους όταν ενηλικιωθούν.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει εθνικά μητρώα για πληροφορίες σχετικά με τους δότες. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Νορβηγία, τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη μπορούν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους επικοινωνώντας με τις αρχές. Ωστόσο, συνιστούμε στα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη να απευθύνονται αντ' αυτού σε εμάς, διότι συχνά είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες από ό,τι τα εθνικά μητρώα.

Η υποστηριξη μας

Τι να περιμένετε από το πρόγραμμα αποκάλυψης ταυτότητας

Η παροχή πληροφοριών ταυτοποίησης για τον δότη τους σε άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη είναι μόνο ένα μέρος των ενεργειών μας για την παροχή υποστήριξης σε άτομα που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το υπόβαθρό τους, με παράλληλο σεβασμό προς τα δικαιώματα του δότη.

Αρχική συνάντηση υποστήριξης

Αφού επαληθεύσουμε τη συγγένεια μεταξύ του ατόμου που συνελήφθη με δότη και του δότη, συναντιόμαστε με το άτομο που συνελήφθη με δότη για να συζητήσουμε τις σκέψεις του σχετικά με τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δότη.

Ορισμένα άτομα δεν γνωρίζουν σε αυτό το σημείο αν θέλουν να μάθουν ποιος είναι ο δότης τους. Ίσως έχουν άλλες ερωτήσεις ή θέλουν απλώς να διερευνήσουν τις επιλογές τους. Διαθέτουμε εκπαιδευμένους επαγγελματίες στο προσωπικό μας που μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία αποκάλυψης ταυτότητας και να βοηθήσουν το άτομο που συνελήφθη με δότη να επεξεργαστεί τις σκέψεις του σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει τι είναι το σωστό για το ίδιο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή σε ένα από τα γραφεία μας.

Το προφίλ του δότη

Ορισμένα άτομα που συνελήφθησαν με δότη γνωρίζουν ελάχιστες πληροφορίες για τον δότη τους, εκτός από βασικά σωματικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος, το χρώμα των μαλλιών και των ματιών τους – ενδεχομένως ούτε καν αυτά. Στο πλαίσιο του προγράμματος αποκάλυψης ταυτότητας, δίνουμε στα παιδιά δότη ένα αντίγραφο του προφίλ του δότη τους.

Το προφίλ του δότη είναι ένα εκτενές έγγραφο που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε δότη, παρέχοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον δότη τους.

Το προφίλ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο και την οικογένεια του δότη, το ιατρικό ιστορικό του, καθώς και τα χόμπι και τις προσωπικές του αξίες. Πολλά προφίλ περιλαμβάνουν επίσης μια βρεφική φωτογραφία και ένα χειρόγραφο σημείωμα από τον δότη.​

Μαθαίνοντας την ταυτότητα του δότη

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία στη χώρα γέννησης του παιδιού δότη, παρέχουμε τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας σχετικά με τον δότη: ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης και εθνικότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία αίτησης για λήψη των στοιχείων ταυτότητας ενός δότη παρακάτω σε αυτή τη σελίδα.

Αίτημα για λήψη των στοιχείων ταυτότητας του δότη σας

Εάν έχετε συλληφθεί με δότη και ο δότης σας είναι δότης με αποκάλυψη ταυτότητας (παλαιότερα γνωστός ως «ανοιχτός» δότης), μπορείτε να μάθετε την ταυτότητα του δότη σας όταν ενηλικιωθείτε. Η διαδικασία μας για την αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας περιλαμβάνει τρία στάδια.

Αίτημα για τη λήψη των στοιχείων ταυτότητας του δότη σας

Ως πρώτο στάδιο της διαδικασίας, σας ζητάμε να μας στείλετε έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι έχετε συλληφθεί με δότη. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς:

  • Αντίγραφο της ταυτότητάς σας (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης)
  • Αντίγραφο της ταυτότητας της μητέρας σας (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης)
  • A copy of your birth certificate
  • Όνομα της κλινικής γονιμότητας στην οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία η μητέρα σας και τον χρόνο θεραπείας κατά προσέγγιση
  • Το ψευδώνυμο ή ο αριθμός του δότη
Συνάντηση υποστήριξης με τον συντονιστή μας

Μόλις επιβεβαιωθεί η συγγένειά σας με τον δότη, ο συντονιστής μας προγραμματίζει μια συνάντηση μαζί σας για να συζητήσετε τα επόμενα βήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, εσείς και ο συντονιστής συζητάτε επίσης για τις σκέψεις και τις προσδοκίες σας σχετικά με τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δότη σας, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

Μαθαίνοντας την ταυτότητα του δότη σας

Πριν σας δώσουμε πληροφορίες για την ταυτότητα του δότη σας, σας ζητάμε να υπογράψετε μια συμφωνία τήρησης του απορρήτου του δότη. Σκοπός της συμφωνίας είναι να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δότη και να αποσαφηνίσει τι μπορείτε να κάνετε με τις πληροφορίες που θα λάβετε.

Μόλις σας δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας του δότη σας, ενημερώνουμε τον δότη ότι ένα παιδί έχει λάβει τα στοιχεία ταυτότητάς του.

Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον δότη σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μάθουμε αν ενδιαφέρεται. Του προσφέρουμε μια συμβουλευτική συνάντηση για να τον βοηθήσουμε να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κατάσταση.

Εάν ο δότης συμφωνήσει να έρθει σε επαφή ή να απαντήσει σε ερωτήσεις σας, κανονίζουμε να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Εάν ο δότης αρνηθεί την επαφή, σας δίνουμε τις πληροφορίες ταυτότητάς του αφού υπογράψετε τη συμφωνία τήρησης του απορρήτου του δότη. Στη συνέχεια, ενημερώνουμε τον δότη ότι σας έχουμε παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Εθνικη νομοθεσια

Οι κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας

Οι νόμοι που διέπουν τη σύλληψη με σπέρμα δότη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι διαφέρουν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του δότη. Συνήθως, το άτομο που έχει συλληφθεί με δότη μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη του σε ηλικία 18 ετών.

Η χώρα στην οποία γεννήθηκε το παιδί καθορίζει ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και πότε μπορούν να αποκτηθούν.

Παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη περίληψη των όρων που ισχύουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (για όλες τις λεπτομέρειες απευθυνθείτε στην τοπική σας αρχή). Εάν μια χώρα διαθέτει μητρώο δοτών, το άτομο που έχει συλληφθεί με δότη μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη του μέσω των αρχών. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι τα παιδιά δότη μπορούν συνήθως να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τον δότη τους από εμάς.

Χώρες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το άτομο που έχει συλληφθεί με δότη μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη του, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, όταν γίνει 18 ετών. Πριν από την ενηλικίωσή του, το παιδί μπορεί να λάβει πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του δότη του, όπως το ύψος, το επάγγελμα και τον αριθμό των ετεροθαλών αδελφών από δότη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει εθνικό μητρώο δοτών, την αρχή HFEA, η οποία προσφέρει οδηγίες για τους δότες και τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη. Η αρχή αυτή διαχειρίζεται επίσης την αποκάλυψη πληροφοριών, εάν τα παιδιά δότη επιλέξουν να απευθυνθούν σε αυτήν αντί στην τράπεζα σπέρματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται για τον δότη είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και η τελευταία γνωστή διεύθυνση.

Στη Γερμανία, τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη μπορούν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, σε ηλικία 16 ετών.

Η Γερμανία διαθέτει εθνικό μητρώο δοτών (SaReg). Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον δότη είναι το επώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η εθνικότητα και η τελευταία γνωστή διεύθυνση.

Στη Δανία, τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη μπορούν να ζητήσουν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, όταν γίνουν 18 ετών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται για τον δότη είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και η τελευταία γνωστή διεύθυνση.

Η Δανία δεν διαθέτει μητρώο δοτών, συνεπώς τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη πρέπει να επικοινωνήσουν με την τράπεζα σπέρματος από την οποία οι γονείς τους έλαβαν το σπέρμα δότη, προκειμένου να λάβουν τα στοιχεία ταυτότητας του δότη τους.

Στις Κάτω Χώρες, τα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη μπορούν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, σε ηλικία 16 ετών.

Οι Κάτω Χώρες διαθέτουν εθνικό μητρώο δοτών. Στις πληροφορίες που παρέχονται για τον δότη περιλαμβάνονται το όνομά του, το επάγγελμά του και περιγραφές της προσωπικότητας και της σωματικής του εμφάνισης.

Πριν από την ηλικία των 16 ετών, τα παιδιά δότη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του δότη, όπως το ύψος, το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα και το επάγγελμά του. Εάν το παιδί είναι κάτω των 12 ετών, οι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτημα για τις πληροφορίες αυτές εξ ονόματος του παιδιού τους.

Στη Σουηδία, μόνο το άτομο που έχει συλληφθεί με δότη μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη του, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, σε ηλικία 18 ετών. Η σουηδική νομοθεσία δεν διευκρινίζει ποιες πληροφορίες ταυτοποίησης παρέχονται, αλλά εμείς παρέχουμε το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης και την εθνικότητα του δότη.

Η νορβηγική νομοθεσία που διέπει τη σύλληψη με σπέρμα δότη και την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του δότη άλλαξε πριν από μερικά χρόνια. Ως εκ τούτου, οι λεπτομέρειες σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητας εξαρτώνται από το πότε έγινε η δωρεά του σπέρματος που χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη του παιδιού.

Τα παιδιά που συνελήφθησαν με σπέρμα που δόθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μπορούν να μάθουν την ταυτότητα του δότη τους, εφόσον πρόκειται για δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα παιδιά που συνελήφθησαν με σπέρμα που δόθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές όταν συμπληρώσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Η Νορβηγία διαθέτει εθνικό μητρώο δοτών.

Ρεαλιστικες προσδοκιες

Αναζήτηση επαφής με τον δότη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης του δότη, φροντίζουμε οι υποψήφιοι δότες να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το τι σημαίνει να είναι δότες με αποκάλυψη ταυτότητας. Συζητάμε μαζί τους για το γεγονός ότι ορισμένα άτομα που έχουν συλληφθεί με δότη – όταν ενηλικιωθούν – μπορεί να θελήσουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούμε να τους δώσουμε.

Η συντριπτική πλειονότητα των δοτών με αποκάλυψη ταυτότητας κατανοεί αυτή την επιθυμία των παιδιών δότη να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και είναι πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ωστόσο, είναι αδύνατο γι' αυτούς να προβλέψουν πού θα βρίσκονται στη ζωή τους σε βάθος αρκετών ετών από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αν θα είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή.

Εάν ένα άτομο που έχει συλληφθεί με δότη θελήσει να αναζητήσει επαφή με τον δότη, συνιστούμε να μας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση και να μας επιτρέψει να επικοινωνήσουμε εμείς πρώτα με τον δότη. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στον δότη να επεξεργαστεί το αίτημα και τα συναισθήματα που το συνοδεύουν. Ως διαμεσολαβητής, μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις προσδοκίες του ατόμου που συνελήφθη με δότη με εκείνες του δότη, αυξάνοντας την πιθανότητα η προσπάθεια επικοινωνίας να είναι μια θετική εμπειρία.

Συχνές ερωτήσεις

Συνήθως, μόνο το παιδί μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία ρυθμίζει την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του δότη. Συνεπώς, η πρόσβασή σας στα στοιχεία αυτά εξαρτάται από τη χώρα στην οποία γεννήθηκε το παιδί σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τις πληροφορίες ταυτοποίησης παραπάνω ή επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι ισχύει στη χώρα σας.

Ένα μεγάλο ποσοστό των μη ενεργών δοτών μας έρχεται σε επαφή μαζί μας, όταν πρέπει να ενημερώσει τις πληροφορίες στο ιατρικό ιστορικό του. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει πρωτοβουλίες για να επικοινωνούμε με τους δότες σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρούμε επαφή μαζί τους.

Εάν έχετε συλληφθεί με σπέρμα από δότη με αποκάλυψη ταυτότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν ενδιαφέρεστε να αναζητήσετε επαφή με τον δότη σας. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επαληθεύσουμε τη συγγένειά σας με τον δότη και να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την επιθυμία σας για επαφή. Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε με τον δότη για να μάθουμε αν είναι πρόθυμος για επαφή. Ο δότης δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επαφή με τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με το σπέρμα του.

Όχι, δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό. Μόλις ένας δότης αποφασίσει ποιος τύπος δότη θέλει να είναι (για τους δότες που έχουν προσελκυστεί στη Δανία, είναι δυνατόν να είναι είτε δότες με αποκάλυψη ταυτότητας είτε δότες χωρίς αποκάλυψη ταυτότητας), δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Στις περισσότερες χώρες, δεν επιτρέπεται να σας δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας του δότη σας μέχρι να ενηλικιωθείτε (η συγκεκριμένη ηλικία διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως η ηλικία είναι τα 18 έτη). Μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Όχι. Ενημερώνουμε τον δότη ότι ένα άτομο που συνελήφθη με το σπέρμα του έχει λάβει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Αλλά δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας ή με την οικογένειά σας.

Όχι, δεν χρεώνουμε τίποτα για τη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του δότη σας. Προσφέρουμε επίσης δωρεάν μια συνάντηση υποστήριξης και το προφίλ του δότη. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε τις αρχές ή την κλινική γονιμότητας στην οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία η μητέρα σας για τη λήψη των εγγράφων που απαιτούνται για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τη συγγένειά σας με τον δότη.