Ευρεση δοτων σπερματος

Ενδιαφερόμαστε για το μέλλον και λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - τα παιδιά δότη, τους δότες και τους γονείς.

Annemette Arndal-Lauritzen

Έκθεση σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

Ως τράπεζα σπέρματος, το κύριο μέλημά μας είναι η γέννηση υγιών μωρών. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δότη μεγαλώνουν σε έναν υγιή κόσμο και ότι οι οικογένειές τους έχουν ισότιμη θέση με κάθε άλλο τύπο οικογένειας.

Για τον λόγο αυτόν, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Η προσήλωση στις 10 αρχές βιωσιμότητας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ ήταν ένα φυσικό αλλά και απαραίτητο βήμα για να δείξουμε τη δέσμευσή μας σε υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η έκθεση προόδου (Communication on Progress - COP) συνοψίζει τις ενέργειές μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.