Ευρεση δοτων σπερματος

Αριθμος σπερματοζωαριων σε μια παγιετα

Τι σημαίνει η συντομογραφία MOT;

Το MOT είναι η συντομογραφία για τον όρο «συνολική κινητικότητα» (Motile Total) που εκφράζει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που κινούνται προς τα εμπρός. Το MOT μετριέται σε εκατομμύρια ανά χιλιοστόλιτρο, οπότε MOT20+ σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια σπερματοζωάρια που κινούνται προς τα εμπρός σε ένα χιλιοστόλιτρο. Μια παγιέτα σπέρματος δότη που χρησιμοποιείται για σπερματέγχυση περιέχει 0,5 χιλιοστόλιτρα, οπότε μια παγιέτα με MOT20+ θα σας δώσει συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια σπερματοζωάρια για σπερματέγχυση. Οι παγιέτες MOT10+ περιέχουν περίπου τη μισή από τη συγκεκριμένη ποσότητα.

Η European Sperm Bank προσφέρει παγιέτες MOT10+ και MOT20+.

Θεραπεια IUI

Χρήση σπέρματος MOT20+ για τη θεραπεία IUI

Πολλές κλινικές και ερευνητές πιστεύουν ότι το σπέρμα MOT20+ προσφέρει τις μεγαλύτερες πιθανότητες εγκυμοσύνης. Σε αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα περιλαμβάνεται η Shady Grove Fertility, η οποία διαθέτει 22 κλινικές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όμιλος συγκέντρωσε δεδομένα από 47.500 κύκλους IUI με διαφορετικά επίπεδα MOT. Η Shady Grove Fertility συμπεραίνει ότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι 50% μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιείται σπέρμα MOT20+ για τη θεραπεία IUI.

Θεραπεια εξωσωματικης γονιμοποιησης

Θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και σπέρμα MOT10+

Εάν επιδιώκετε τη σύλληψη μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα ωάριά σας θα γονιμοποιηθούν σε ένα τρυβλίο Petri σε ένα εργαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι οι παγιέτες MOT10+ με 5 εκατομμύρια κινούμενα σπερματοζωάρια θα είναι επαρκείς για να επιτευχθεί γονιμοποίηση.

Δεν γνωρίζετε τον τύπο της θεραπείας σας; Προχωρήστε και αγοράστε τις παγιέτες MOT20+, καθώς αυτές είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους θεραπείας.

Γιατί η καταμέτρηση της κινητικότητας ποικίλλει;

Η καταμέτρηση της κινητικότητας μπορεί να διαφέρει, καθώς υπάρχουν διάφορες μέθοδοι καταμέτρησης. Όπως αναφέραμε, η κινητικότητα είναι ένας όρος που αναφέρεται στον αριθμό των σπερματοζωαρίων που κινούνται προς τα εμπρός, αλλά τι θεωρείται «κίνηση»;

Ο ΠΟΥ προτείνει τρία επίπεδα κίνησης των σπερματοζωαρίων, από τα ακίνητα έως τα προοδευτικά κινούμενα σπερματοζωάρια. Στην European Sperm Bank, καταμετρούμε μόνο τα σπερματοζωάρια της καλύτερης κατηγορίας, αλλά ακόμη και σε αυτή την κατηγορία, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι καταμέτρησης. Για παράδειγμα, η κλινική που σας παρακολουθεί μπορεί να καταμετρά μόνο το ανώτερο δέκατο εκατοστημόριο της κατηγορίας.

 

Screening των δοτών

Όλοι οι δυνητικοί δότες υποβάλλονται σε διαδικασία screening και επιλέγονται με βάση μια σειρά παραμέτρων.