Ευρεση δοτων σπερματος

Δικαίωμα χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot)

Η νομοθεσία που διέπει τον αριθμό των οικογενειών στις οποίες μπορεί να συνεισφέρει ένας δότης σπέρματος, γνωστή και ως όριο βιώσιμων κυήσεων, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση αυτών των ορίων βιώσιμων κυήσεων, ορισμένες χώρες θεραπείας απαιτούν την αγορά ενός δικαιώματος χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot).

Με το δικαίωμα χρήσης ίδιου δότη σπέρματος, μπορείτε να μείνετε έγκυος με τον ίδιο δότη σπέρματος για πολλά παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπέρμα του ίδιου δότη και για πιθανά αδέλφια. Ωστόσο, η απόκτηση ενός δικαιώματος χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot) δεν εγγυάται ότι ο επιλεγμένος δότης σπέρματος θα έχει διαθέσιμες παγιέτες. Σας συμβουλεύουμε να εγγραφείτε για μια μονάδα αποθήκευσης σπέρματος και να αγοράσετε παγιέτες ταυτόχρονα με την αγορά δικαιώματος χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot).

Δικαιωματα χρησης ιδιου δοτη σπερματος (pregnancy slot)

Χώρες στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot)

 • Αυστρία
 • Φινλανδία
 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
 • Σουηδία
 • Ελβετία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Δημοκρατία της Ιρλανδίας
 • Κάτω Χώρες
 • Μάλτα
 • Δανία

Δικαιωμα χρησης ιδιου δοτη σπερματος (pregnancy slot) – (barnrett)

Νορβηγία

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η νομοθεσία στη Νορβηγία έχει αλλάξει. Καθώς έχει καταργηθεί ο όρος «Barnrett», η Νορβηγία χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «Pregnancy Slot» (δικαίωμα χρήσης ίδιου δότη σπέρματος), όπως οι περισσότερες άλλες χώρες. Ο νόμος ορίζει επίσης μέγιστο αριθμό 6 οικογενειών ανά δότη. Το δικαίωμα χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot) είναι υποχρεωτικό στη Νορβηγία και σας επιτρέπει να μείνετε έγκυος με τον ίδιο δότη σπέρματος για πολλά παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπέρμα του ίδιου δότη και για πιθανά αδέλφια.

Χωρος αποθηκευσης σπερματος

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκείς παγιέτες

Η απόκτηση ενός δικαιώματος χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot) δεν εγγυάται ότι ο επιλεγμένος δότης σπέρματος θα έχει διαθέσιμες παγιέτες. Σας συμβουλεύουμε να εγγραφείτε για μια μονάδα αποθήκευσης σπέρματος και να αγοράσετε παγιέτες ταυτόχρονα με την αγορά δικαιώματος χρήσης ίδιου δότη σπέρματος (pregnancy slot).