Έκθεση σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

Ως τράπεζα σπέρματος, το κύριο μέλημά μας είναι η γέννηση υγιών μωρών. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δότη μεγαλώνουν σε έναν υγιή κόσμο και ότι οι οικογένειές τους έχουν ισότιμη θέση με κάθε άλλο τύπο οικογένειας.

Για τον λόγο αυτόν, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Η προσήλωση στις 10 αρχές βιωσιμότητας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ ήταν ένα φυσικό αλλά και απαραίτητο βήμα για να δείξουμε τη δέσμευσή μας σε υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η έκθεση προόδου (Communication on Progress - COP) συνοψίζει τις ενέργειές μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την έκθεση