Het leven als ouder

Uw kind vertellen dat het door een donor is verwekt: de volledige gids voor ouders

Vraagt u zich af wanneer en hoe u uw kind moet vertellen dat het door een donor verwerkt is? In deze blogpost geven we advies over hoe u uw kind over de donorconceptie kunt vertellen, inclusief wat u moet zeggen op welk moment.

October 08, 2020
9 min. lees tijd
Matilde Hansen

Wanneer moet ik mijn kind vertellen dat het door een donor is verwerkt?

Het sleutelwoord hier is wanneer, niet of u het uw kind moet vertellen. Henriette Cranil adviseert uw kind altijd te vertellen over zijn of haar biologische afkomst.

Volgens Henriette Cranil is het een goed idee om uw kind vanaf het allereerste moment over zijn/haar achtergrond te vertellen. De meeste kinderen kunnen de stemming in de stem van hun moeder of vader aanvoelen voordat ze hun eigen taal ontwikkelen. Daarom zal uw kind het onderwerp van conceptie door een donor met iets positiefs associëren als u het op een ontspannen en open manier uitlegt.

“Gesprekken met uw kind zijn misschien niet altijd gemakkelijk”, zegt Henriette. “Maar als u uw kind al op jonge leeftijd vertelt dat het door een donor is verwerkt, maakt u de weg vrij voor algemene openheid rondom het onderwerp. Zo wordt het vanzelfsprekender om erover te praten naarmate uw kind ouder wordt. Begin met heel eenvoudig uit te leggen hoe kinderen op deze wereld komen. Leg vervolgens uit hoe dit gebeurt met donorsperma of donoreicellen. Houd het taalgebruik eenvoudig en overweeg uw verhaal concreter te maken door het te tekenen of een prentenboek te gebruiken.”

Onze biologische afkomst kennen is ongelooflijk belangrijk voor ons zelfbeeld en de ontwikkeling van onze identiteit.

Hoe eerder u met dit gesprek begint, hoe beter. De waarheid delen heeft een enorme invloed op de band en het vertrouwen tussen uzelf en uw kind. Onze biologische afkomst kennen is ongelooflijk belangrijk voor ons zelfbeeld en de ontwikkeling van onze identiteit. Daarom moet een kind al vroeg leren hoe het is om een donorkind te zijn. Dat gezegd hebbende, benadrukt Henriette Cranil echter dat het nooit te laat is om uw kind over de biologische achtergrond te vertellen.

Wat moet ik zeggen als ik mijn kind vertel dat hij/zij door een donor is verwerkt?

Het kan moeilijk zijn om met uw kind erover te praten dat het door een donor is verwerkt. Maar Henriette Cranil herinnert ons eraan dat de relatie tussen kind en ouder niet zal lijden onder het voeren van gesprekken over moeilijke onderwerpen. Integendeel, het kan de band tussen u en uw kind versterken.

Volgens Henriette Cranil moeten we oppassen dat we onze eigen angst over het onderwerp niet overdragen aan onze kinderen. Kinderen bekijken de wereld vaak veel eenvoudiger en ongecompliceerder. Dat geldt ook voor dit onderwerp.

Wacht niet tot uw kind vragen begint te stellen. U moet het gesprek op gang brengen en zorgen dat de dialoog positief en natuurlijk verloopt.

Afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind, kunt u het gesprek op vele manieren beginnen. Henriette Cranil raadt aan dat u, de volwassene, het gesprek aangaat, ongeacht de omstandigheden. Wacht niet tot het kind vragen begint te stellen. U moet de verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de dialoog over het onderwerp positief en natuurlijk verloopt.

Henriette voegt toe: “Er zijn geen details over het proces die u moet weglaten als u met uw kind praat. Maar zorg dat u de moeilijkheidsgraad afstemt op de leeftijd en het begripsniveau van uw kind.”

Wanneer zeg ik wat?

Donorkinderen van 0-2 jaar

Op deze leeftijd is het een goed idee om uw kind geleidelijk over de situatie te vertellen. Vertel het in kleine stukjes terwijl uw kind speelt of terwijl jullie samen wat vrije tijd doorbrengen.

“U kunt de situatie tekenen of een van de vele goede kinderboeken over dit onderwerp lezen. Prentenboeken die laten zien hoe kinderen ter wereld komen, zijn ook een goede optie. Op deze leeftijd zal uw kind nog niet helemaal begrijpen wat u vertelt, maar fragmenten van uw verhaal zullen zich in het hoofd nestelen en na verloop van tijd de basis vormen voor begrip.

 

Donorkinderen van 2-5 jaar

In deze tijd ontwikkelt uw kind voldoende taal- en cognitieve vaardigheden zodat u meer over de donor kunt vertellen. U kunt hen ook beginnen uit te leggen waarom u heeft besloten hulp te zoeken bij het krijgen van kinderen.

Boeken, afbeeldingen en puzzels stellen het kind in staat om vragen te gaan stellen en hardop te denken, zodat u een open gesprek kunt voeren. Gewoonlijk houden kinderen van deze leeftijd een gesprek niet lang vol, dus is het een goed idee om af en toe op het onderwerp terug te komen. Nogmaals, u moet het gesprek op gang brengen en niet wachten tot uw kind erover begint.”

Op deze leeftijd beginnen kinderen ook vragen over hun familie te krijgen van hun vrienden. Vragen of uitspraken over hoe een kind twee moeders kan hebben of dat een kind geen vader heeft, zullen opduiken. Het is normaal dat kinderen van deze leeftijd nieuwsgierig zijn naar elkaar en zich verwonderen over dingen die anders zijn dan zijzelf.

Henriette legt uit: “Het is normaal dat kinderen van deze leeftijd beginnen te begrijpen wat ze meemaken. Bijvoorbeeld door te zeggen ‘Hannahs vader is dood’. Voor een klein kind is dit logisch, omdat het onderscheid maakt tussen iets dat aanwezig is en iets dat afwezig is. Als het afwezig is, moet dat zijn omdat het dood is.”

Henriette raadt u aan uw kind uit te leggen dat de vader niet dood is. Vertel uw kind in plaats daarvan dat hij een spermadonor is (“een man die sperma heeft gegeven”). Op die manier heeft uw kind de antwoorden bij de hand als vrienden vragen stellen. Het geeft het kind een gevoel van veiligheid dat het de vraag zelf kan beantwoorden: “Ik heb geen papa. Mijn mama heeft een donor gebruikt die haar wat spermacellen heeft gegeven, zodat ze mij kon krijgen”.

 

Donorkinderen van 5-9 jaar

Wanneer kinderen deze leeftijd bereiken, begint hun manier van denken volwassener te worden. Het kind zal zelf vragen gaan stellen en verbanden leggen tussen stukjes informatie die het krijgt aangereikt.

Het is gebruikelijk dat kinderen vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar geïnteresseerd zijn in zaken die met leven en dood te maken hebben. Bijvoorbeeld de oorsprong van het leven op aarde, waar we vandaan komen en misschien de familiegeschiedenis. Dat betekent veel openingen voor nieuwe gesprekken over het onderwerp door een donor verwerkt te zijn. Met thema’s als wat weet mama over mijn donor, kan ik mijn donor ontmoeten, heb ik halfbroers of -zussen, etc. Nogmaals, Henriette Cranil raadt aan dat u, de volwassene, het gesprek aangaat. Maar waarschijnlijk zullen veel van de vragen van het kind komen, vooropgesteld dat het onderwerp van conceptie door een donor in het verleden openlijk is besproken.

Kinderen van deze leeftijd pikken overal indrukken van op: televisie, sociale media, etc. Deze informatiebronnen zullen ruimschoots gelegenheid bieden voor een gesprek. Misschien is het een interview met een donor die uitlegt hoe hij erover dacht voordat hij tot donatie besloot of een volwassen donorkind dat haar verhaal vertelt. Zo kunt u uw kind geleidelijk aan steeds meer over het onderwerp vertellen. En op zijn beurt zal dit leiden tot meer vragen van uw kind.

 

Pre-tiener donorkinderen (9-13 jaar)

De meeste pre-tieners hebben een goed ontwikkeld abstract denkvermogen. Dit betekent dat zij in staat zijn genuanceerde vragen te stellen, logische conclusies te trekken en zich situaties voor te stellen die niet op persoonlijke ervaring zijn gebaseerd.

Aan het begin van deze leeftijdsgroep gaan kinderen van het stellen van “wat-vragen” – wat zijn ei- en zaadcellen? Wat is een donor? Wat betekent het om door een donor verwerkt te zijn? – naar een interesse in correlaties. Dat wil zeggen, vragen die beginnen met “waarom” of “hoe”. Waarom heeft mijn moeder gekozen voor een spermadonor? Waarom heb ik geen vader? Hoe voert een medische professional inseminaties uit?

“Als ouder moet u deze nieuwe soorten vragen verwelkomen. Onthoud dat uw kind dieper zal nadenken over het onderwerp: hoe vind ik het dat ik door een donor verwerkt ben? Hoe vind ik het om vergeleken te worden met een traditioneel gezin?”, zegt Henriette.

De rol van de volwassene blijft die van ondersteuner van het kind bij alle beschouwingen. U moet open en nieuwsgierig zijn naar zowel positieve als mogelijk kritische gedachten die het kind heeft. Deze openheid en bereidheid om te luisteren naar wat uw kind denkt, moet worden volgehouden tot in de adolescentie.

Henriette vat samen: een volwassen donorkind moet alle informatie bezitten over de biologische afkomst en over de overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om hem of haar te krijgen.

 

Kan ik professionele hulp krijgen om mijn kind te vertellen dat het door een donor verwerkt is?

Sommige professionals, waaronder Henriette zelf, hebben zich gespecialiseerd in het adviseren van ouders over onderwerpen in verband met donorkinderen.

“Ik vind het heel positief als ouders professionele hulp zoeken om zeker te zijn dat ze het juiste doen voor hun kind en het gezin als geheel”, zegt Henriette. “Toch kunnen ouders veel zelf doen als ze hun onzekerheden en angst voor het onderwerp van zich afschudden. Begin vandaag nog met uw kind te praten. Als u openstaat voor zijn/haar reacties en er niet over oordeelt, bent u al een heel eind.”

Bekijk onze donoren. Het enige wat u nodig heeft is een gratis account.