Permit


Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem zezwolenia od Europejskiego Banku Spermów od władz Danii i UE, można go pobrać tutaj:

DPSA_Permit_17May2018.pdf