Genetic Match Icon
dopasowanie genetyczne w Europejskim Banku Nasienia

Co to jest GeneXmatch?

GeneXmatch to przeznaczona dla Państwa usługa Europejskiego Banku Nasienia, stanowiąca naturalny krok na drodze do płodności. Naszych dawców wybieramy na podstawie szczegółowych badań genetycznych, co pozwala zwiększyć szanse na uzyskanie zdrowych dzieci. Oczywiście Pani, jako potencjalna matka, również wnosi własne geny do tego procesu.

Dziś znamy tysiące chorób, które dziecko może odziedziczyć w wyniku połączenia genów mężczyzny i kobiety. Wszystkie osoby są zdrowymi nosicielami co najmniej jednej choroby dziedzicznej. GeneXmatch to oferta dla osób, które pragną zminimalizować ryzyko choroby spowodowanej kombinacjami genów matki i dawcy.

Co robimy

Za pomocą GeneXmatch badamy Państwa geny i dopasowujemy je do genów wybranego przez Państwa dawcy. Pozwala to określić ryzyko ponad 390 autosomalnych chorób recesywnych. Co więcej, zostaną Państwo poddani badaniom przesiewowym pod kątem 12 chorób powiązanych z chromosomem X, w tym zespołu łamliwego chromosomu X. W razie potrzeby zawsze zapewniamy poradnictwo genetyczne. Możemy zapewnić test GeneXmatch dla wszystkich dawców, których słomki posiadamy, z wyjątkiem dawców z USA.

dopasowanie genetyczne w Europejskim Banku Nasienia

Korzyści płynące z GeneXmatch

 • Zmniejszenie ryzyka poważnej choroby dziedziczonej recesywnie przez dziecko
 • Określenie, czy są Państwo nosicielem poważnej choroby dziedziczonej w powiązaniu z chromosomem X

Ograniczenia GeneXmatch

 • Nie obejmuje wszystkich chorób dziedzicznych
 • Nie wykrywa mutacji spontanicznie występujących w jajeczku, nasieniu lub u płodu

To jest łatwe

Potrzebujemy jedynie próbkę Państwa śliny. Otrzymają Państwo od nas zestaw do testu wraz z pełną instrukcją dotyczącą sposobu pobrania i odesłania próbki. Wynik otrzymają Państwo po upływie około czterech tygodni od chwili dostarczenia próbki do laboratorium.

Wyniki testu GeneXmatch otrzymają Państwo w formie wiadomości e-mail. Będą miały one jedną z poniższych form:

 1. Nie są Państwo nosicielem żadnych chorób powiązanych z chromosomem X + wybrany dawca jest odpowiedni.
 2. Nie są Państwo nosicielem żadnych chorób powiązanych z chromosomem X + wybrany dawca nie jest odpowiedni. Proszę bezpłatnie wybrać nowego dawcę.
 3. Są Państwo nosicielem choroby powiązanej z chromosomem X i prosimy o kontakt z nami w sprawie poradnictwa genetycznego.

Dopasowanie genetyczne dla kobiet będących znanymi nosicielami autosomalnych chorób recesywnych

Oferujemy dopasowanie dla kobiet przebadanych wcześniej pod kątem nosicielstwa autosomalnych chorób recesywnych i będących nosicielami jednej lub większej liczby chorób. Europejski Bank Nasienia poprosi o kopię raportu genetycznego kobiety, a kobieta powinna wybrać dwóch dawców, aby zabezpieczyć dopasowanie. Cena jest taka sama jak w przypadku GeneXmatch.

Jeśli choroba przenoszona przez kobietę znajduje się w panelu GeneXmatch, będziemy zalecać nasz produkt GeneXmatch, ponieważ dopasowanie będzie obejmować oprócz jej znanej choroby większą liczbę genów recesywnych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE GENEXMATCH

 • Czy GeneXmatch nadaje się dla wszystkich kobiet?+

  Tak. Nawet bez choroby recesywnej w wywiadzie rodzinnym. Wiemy, że wszyscy ludzie są nosicielami jednej lub większej liczby chorób recesywnych. Zwykle nie wiedzą o swym nosicielstwie, ponieważ nosiciele chorób recesywnych są zdrowi.

 • Co to jest dziedziczenie recesywne? +

  Osoby, które cierpią na choroby recesywne, mają dwa zmutowane egzemplarze genu choroby, tj. jeden zmutowany gen od każdego z rodziców.
  Ponieważ rodzice posiadają tylko po jednym egzemplarzu zmutowanego genu, są zdrowymi nosicielami. Jeśli oboje rodziców są nosicielami tej samej choroby, ryzyko urodzenia chorego dziecka wynosi 25% w każdej ciąży. Ten problem dotyka mężczyzn i kobiet z równą częstotliwością.

 • Co to jest dziedziczenie powiązane z chromosomem X?+

  W chorobach dziedziczonych w powiązaniu z chromosomem X zmutowany gen znajduje się na chromosomie żeńskim (chromosomie X).
  Mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Kobiety posiadają dwa chromosomy X. Kobieta posiadająca jeden zmutowany egzemplarz genu choroby jest zdrowym nosicielem. Mężczyźni o jednym zmutowanym egzemplarzu genu są dotknięci chorobą.
  Jeśli kobieta jest nosicielem choroby powiązanej z chromosomem X, ryzyko urodzenia przez nią chorego dziecka wynosi 25% w każdej ciąży, ponieważ choroba dotknie tylko połowę jej synów, a córki będą zdrowymi nosicielami lub zdrowymi osobami, które nie są nosicielami.

 • Jak duże zmniejszenie ryzyka urodzenia chorego dziecka zapewnia GeneXmatch?+

  Ryzyko resztkowe posiadania dziecka obciążonego chorobą ujętą w panelu GeneXmatch wynosi niemal 0.

 • Dlaczego panel GeneXmatch zawiera jedynie testy pod kątem około 400 autosomalnych chorób recesywnych i 12 chorób powiązanych z chromosomem X?+

  Prowadzimy badania pod kątem chorób najczęściej występujących w populacji. 97 z tych chorób to dobrze znane choroby o krytycznym znaczeniu, zalecane przez Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów. Pozostałe choroby są mniej częste, ale wystarczająco poważne, by je włączyć.

 • Jakie jest ogólne ryzyko posiadania chorego dziecka bez stosowania GeneXmatch?+

  Z badań populacji wynika, że średnio 1:100 par posiada ryzyko rozrodcze dotyczące choroby recesywnej (=1%). Co więcej, ryzyko występowania nosicielstwa jednej ze zbadanych chorób powiązanych z chromosomem X u kobiety wynosi 1:200.

 • Czy wszyscy dawcy mogą zostać poddani badaniu GeneXmatch?+

  Prawie wszyscy nasi dawcy mogą zostać poddani badaniu GeneXmatch. Są oni wyraźnie oznaczeni na stronie.

 • Czy mogę użyć GeneXmatch, gdy posiadam już zamrożone zarodki utworzone przy użyciu nasienia dawcy?+

  Nie, badanie GeneXmatch wykonuje się jedynie jako badanie przesiewowe przed poczęciem, tj. przed zajściem w ciążę.

 • Czy mogę kupić GeneXmatch i zbadać dopasowanie do dawcy niepochodzącego z Europejskiego Banku Nasienia?+

  Nie, to nie jest możliwe. Nie posiadamy danych genetycznych dawców nasienia z innych banków nasienia.

 • Za co płacę?+

  Płacą Państwo za test, obejmujący łącznie ponad 400 chorób recesywnych i powiązanych z chromosomem X. Opłata obejmuje również wysyłkę zestawu do pobrania śliny na Państwa adres i ewentualne poradnictwo genetyczne. Opłata nie obejmuje wysyłki przez Państwa do laboratorium.

 • W którym momencie drogi do płodności powinnam nabyć GeneXmatch? Kiedy trzeba uiścić należność? +

  GeneXmatch należy zakupić w czasie zamawiania nasienia od wybranego przez siebie dawcy.