Jakość nasienia ma znaczenie — również w przypadku dawców


„MOT” to skrót angielskiego terminu „Motile Total” (ruchliwość ogólna) określającego liczbę plemników poruszających się do przodu. Wartość MOT podaje się w milionach na mililitr, więc MOT20+ oznacza, że w mililitrze nasienia znajduje się ponad 20 milionów plemników poruszających się do przodu. Słomka nasienia wykorzystywana do inseminacji zawiera 0,5 ml nasienia dawcy, więc w przypadku jakości MOT20+ do inseminacji stosowana będzie całkowita liczba 10 milionów plemników.


Dlaczego wskaźnik MOT20+ ma tak duże znaczenie?


Dbamy o zapewnienie nasienia o wartości MOT20+, ponieważ wiele klinik i badaczy wykazało, że taka jakość nasienia daje najlepszą szansę na ciążę. Jedną z takich organizacji jest klinika Shady Grove Fertility z 22 placówkami w USA. Na podstawie systematycznie gromadzonych danych z 47 500 cykli inseminacji IUI z użyciem nasienia o różnej jakości MOT wykazano, że nasienie dawcy o wskaźniku ruchliwości MOT20 daje 17-procentową szansę na pozytywny wynik, a użycie nasienia dawcy o wskaźniku MOT10 obniża ją do 11%. Innymi słowy szansa na zajście w ciążę jest o 50% większa w przypadku nasienia o wskaźniku ruchliwości MOT20+.

Liczba plemników a liczba plemników ruchliwych

Dlaczego wartości dotyczące liczby ruchliwych plemników różnią się?


  1. Różnice w danych na temat ruchliwości plemników mogą wynikać z faktu, że metoda zliczania stosowana przez klinikę jest inna od naszej. Jak już wspomniano, ruchliwość oznacza odsetek plemników poruszających się do przodu. Jak zatem charakteryzowany jest sam ruch? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia 3 typy ruchu plemników — od ruchu w miejscu do szybkiego ruchu postępowego. W European Sperm Bank zawsze zliczamy plemniki z najlepszej kategorii (ruchliwość postępowa), ale nawet w ramach tej kategorii istnieją różne metody i preferencje co do tego, jak prowadzić zliczanie, więc klinika może zliczać np. tylko najlepsze 10% całej kategorii itd.
  2. Drugi powód różnic w wartościach wynika z faktu, że plemniki są żywymi komórkami będącymi w ruchu, co utrudnia ich dokładne zliczenie. Istotną rolę odgrywa tu osoba zliczającego.
  3. Trzecim powodem są czynniki techniczne związane z wyposażeniem stosowanym w laboratorium oraz z czasem trwania i temperaturą rozmrażania.

Nasza gwarancja dla klientów


Stosujemy doskonałe procedury zliczania i gwarantujemy, że każda przekazana przez nas słomka zawiera nasienie o jakości co najmniej MOT20. Aby poznać dokładną liczbę plemników w słomce, należy skontaktować się z kliniką prowadzącą leczenie, której przekazujemy te informacje w dokumencie dołączanym do przesyłki. Powody ewentualnych różnic w zliczonej przez klinikę wartości MOT dla nasienia w słomce podano powyżej. Jakość nasienia w słomce nie zmienia się po zamrożeniu, natomiast nieprawidłowe postępowanie ze słomką spowoduje spadek wartości MOT do 0. Wszystkie wartości pośrednie uzyskuje się ze względu na powyższe czynniki.