Dawcy nasienia — zwyczajni bohaterowie


Dawcy nasienia zarejestrowani w European Sperm Bank są zwykłymi, zdrowymi, młodymi mężczyznami (w wieku od 18 do 40 lat) o nasieniu doskonałej jakości, którą może się poszczycić zaledwie 1 na 20 mężczyzn. Nasi dawcy nasienia chcą przyczynić się do spełnienia marzeń innych osób o wyczekiwanym dziecku.
Informacje na temat dawców nasienia — ikona przedstawiająca mężczyznę

Nasi dawcy nasienia są przedstawicielami najróżniejszych zawodów. Niektórzy jeszcze studiują, część z nich zajmuje się rzemiosłem, a jeszcze inni pną się po szczeblach kariery zawodowej. Część z nich ma własne rodziny i dzieci. Różnorodność etniczna dawców odzwierciedla dywersyfikację społeczeństwa Danii.

Jednak ostatecznie najważniejsze jest to, że dobrze znamy naszych dawców nasienia i możemy za nich w pełni poręczyć!

Skąd decyzja o zostaniu dawcą nasienia?

Regularnie kontaktujemy się z naszymi dawcami nasienia i mamy wówczas okazję porozmawiać z nimi na różne tematy. Między innymi o tym, co skłoniło ich do oddania nasienia.

Choć u niektórych dawców powodem zainteresowania dawstwem nasienia jest początkowo wynagrodzenie za jego oddanie* czy po prostu chęć przekazania genów, w krótkim czasie — jak sami przyznają — zauważają o wiele ważniejszy aspekt bycia dawcą nasienia: pozwala im to pomagać innym ludziom w spełnianiu marzeń o dzieciach.

Informacje na temat motywacji do zostania dawcą nasienia można znaleźć w szczegółowych profilach naszych dawców. Są one dostępne w ramach konto w European Sperm Bank.

* Wynagrodzenie za oddanie nasienia jest świadczeniem wyrównawczym ustanowionym przez władze Danii.

Jak wygląda proces oddawania nasienia

Wszyscy nasi dawcy nasienia są poddawani rygorystycznemu programowi badań przesiewowych obejmującemu m.in. dokładny wywiad chorobowy/rodzinny, badanie fizykalne przeprowadzane przez lekarza pierwszego kontaktu i szereg badań laboratoryjnych. Po zatwierdzeniu dawcy oddają nasienie zwykle od 4 do 12 razy w miesiącu w jednej z naszych placówek.