Jak badamy kandydatów na dawców nasienia?


How we screen - interview with smiling nurse
Nasze podejście do badań przesiewowych leży u podstaw tego, jak rozumiemy rolę banku nasienia. Stanowiło ono kluczowy element naszej działalności w roku 2004, kiedy to powstała nasza firma i również stanowi fundament naszej firmy obecnie. Ponadto zakres badań przesiewowych podlega regularnej ocenie i aktualizacji w miarę nowych wymagań. Prowadzony przez nas program badań przesiewowych jest naturalnie zgodny z rozporządzeniami duńskiego organu ds. ochrony zdrowia oraz spełnia, a nawet przekracza wymagania dotyczące badań przesiewowych obowiązujące w Unii Europejskiej.

Podstawowym założeniem naszego podejścia jest dopuszczanie do dawstwa wyłącznie dawców nasienia o doskonałej jakości (tylko ze wskaźnikiem ruchliwości MOT20+), którzy zostaną zatwierdzeni przez naszego dyrektora ds. medycznych będącego specjalistą z dziedziny genetyki.

Codziennie otrzymujemy wiele zgłoszeń od mężczyzn chcących zostać dawcami, ale po dokładnych badaniach zaledwie 5–7% kandydatów podlega zatwierdzeniu jako dawcy.


 Zaledwie 5–7% kandydatów zostaje dopuszczonych do dawstwa.

Program badań przesiewowych:

  • Pierwsze badanie jakości nasienia (dopuszczany jest tylko wskaźnik ruchliwości MOT20+) i jego zdolności do przetrwania procesu zamrażania i rozmrażania.
  • Rozmowa z jednym z naszych koordynatorów ds. dawców. Przeprowadzamy z dawcą wywiad rodzinny pod kątem chorób, aby wykluczyć występowanie poważnych chorób dziedzicznych.
  • Przekazanie kandydatowi informacji o wymaganiach względem dawców i dostępnych kategoriach dawców.
  • Drugie badanie jakości nasienia i jego zdolności do przetrwania procesu zamrażania i rozmrażania.
  • Obowiązkowe szczegółowe badanie stanu zdrowia w gabinecie lekarskim pod kątem ewentualnych nieprawidłowości i chorób.
  • Zbadanie próbek krwi i moczu pod kątem hematologicznym, elektroforezy hemoglobin, biochemii, analiza moczu, badania pod kątem nosicielstwa chorób zakaźnych, a także badania genetyczne i dotyczące kariotypu.
  • Wypełnienie przez kandydata na dawcę formularza testu osobowości Keirseya.
  • Przekazanie kandydatowi na dawcę dalszych informacji, utworzenie nagrania dźwiękowego i uzupełnienie przez kandydata pełnego profilu dawcy.
  • Ostateczne zatwierdzenie przez dyrektora ds. medycznych.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o badaniach wykonywanych przez nas u dawców.

Po przejściu wstępnych badań wszyscy dawcy nasienia są poddawani regularnym badaniom przez cały okres ich udziału w programie dawstwa nasienia.

Uwaga! Pomimo wykonywania wszystkich zalecanych badań całkowite wyeliminowanie ryzyka przekazania dziecku choroby genetycznej / dziedzicznej nie jest możliwe, gdyż niestety każde nasienie ma pewne niedoskonałości.

 We have been screening for cystic fibrosis and spinal muscular atrophy on all active sperm donors since January 2015

Kwarantanna próbek przed wydaniem

Nasienie poddawane jest krioprezerwacji, co pozwala na przeprowadzenie ponownych badań pod kątem różnych chorób – nasienie dawcy jest wydawane po teście NAT (test oparty na amplifikacji kwasów nukleinowych) i po 6-miesięcznym okresie kwarantanny. Oznacza to, że świeżo pobrane nasienie jest przechowywane przez co najmniej sześć miesięcy przed powtórzeniem badań. Powtórne badania obejmują badania w kierunku przeciwciał przeciw wirusowi HIV-1 i HIV-2, przeciwciał przeciw wirusowi HTLV-I i HTLV-II, antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B, przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C i cytomegalowirusowi, a także badanie pod kątem przeciwciał przeciw antygenom bakterii kiły i test biernej aglutynacji TP-PA. Dawcy są także badani w kierunku chlamydii i rzeżączki.

Wykonujemy ponadto testy NAT, co oznacza, że badania serologiczne dawców w kierunku wirusa HIV, rzeżączki, chlamydii oraz wirusa HBV i HCV przeprowadzane są techniką NAT (metoda amplifikacji kwasów nukleinowych) zamiast oznaczania przeciwciał. Obie metody badań zostały zatwierdzone jako równie poprawne w dyrektywie tkankowej UE, przy czym NAT nie stanowi odrębnego badania, a jedynie technikę wykonywania badań.

Badania techniką NAT pozwalają w zasadzie wydać nasienie przed upływem 180-dniowego okresu kwarantanny. Niemniej jednak badaniom tego typu muszą towarzyszyć konwencjonalne badania w kierunku przeciwciał. Zezwalamy na wydanie przed upływem 180 dni po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań.