Dawcy nieanonimowi a dawcy anonimowi


Nieanonimowi i anonimowi dawcy nasienia — zdjęcie słomki z zamrożonym nasieniem

Po zatwierdzeniu kandydata jako dawcy nasienia ma on możliwość wyboru, czy będzie on dawcą nieanonimowym, czy anonimowym (z którym nie ma możliwości kontaktu).

Dzieci poczęte z nasienia dawcy nieanonimowego mogą po ukończeniu 18. roku życia wnioskować do banku nasienia European Sperm Bank o uzyskanie danych kontaktowych ich biologicznego ojca. Dane kontaktowe może uzyskać wyłącznie dziecko pod warunkiem ukończenia 18. roku życia i wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie tych informacji.

Korzystanie z nasienia dawcy nieanonimowego jest zasadniczo rozwiązaniem wybieranym przez rodziców, którzy chcą, aby dzieci poczęte z użyciem nasienia dawcy, mogły w przyszłości dowiedzieć się więcej o swoim biologicznym ojcu, jeśli sobie tego zażyczą.

Z dawcą anonimowym/bez możliwości kontaktu nie może się skontaktować ani pacjentka, ani jej dziecko.

Prawa dawców

W żadnych okolicznościach ani dawcy anonimowi/bez możliwości kontaktu, ani dawcy nieanonimowi nie mogą uzyskać informacji na temat tożsamości pacjentki ani dziecka. Ani dawcy anonimowi/bez możliwości kontaktu, ani dawcy nieanonimowi nie mają praw rodzicielskich do dzieci narodzonych w wyniku leczenia niepłodności u kobiety z użyciem przekazanego nasienia. Warto tu jeszcze podkreślić, że ani dawcy nieanonimowi, ani dawcy anonimowi/bez możliwości kontaktu nie mają żadnych zobowiązań prawnych względem dzieci narodzonych w wyniku użycia ich nasienia.

Nieanonimowi i anonimowi dawcy nasienia — próbka krwi do badań przesiewowych