Genetic Match Icon
genetische match bij European Sperm Bank

Wat is GeneXmatch?

GeneXmatch is een service van European Sperm Bank voor u, als een natuurlijke stap op uw pad naar ouderschap. Onze donoren worden geselecteerd op basis van grondige genetische tests om de kans op een gezonde baby zo groot mogelijk te maken, maar natuurlijk spelen de genen van u, de toekomstige moeder, ook een grote rol in het proces.

Tegenwoordig kennen we duizenden ziekten die via de combinatie van genen van de man en de vrouw aan een kind kunnen worden doorgegeven. Alle mensen zijn gezonde dragers van ten minste één ernstige erfelijke aandoening. GeneXmatch kan worden besteld door vrouwen die het risico op ziekten die ontstaan door de combinatie van hun genen en die van de donor zoveel mogelijk willen verkleinen.

Wat wij doen

Met GeneXmatch testen wij uw genen en matchen deze met de genen van uw gekozen donor om zo de risico's op meer dan 390 autosomaal recessieve ziekten te identificeren. Daarnaast wordt u gescreend op 12 X-gebonden ziekten, waaronder het fragiele X-syndroom. Indien nodig bieden wij altijd genetische counseling. We kunnen GeneXmatch aan alle donoren met rietjes aanbieden, met uitzondering van Amerikaanse donoren.

genetische match bij European Sperm Bank

Voordelen van GeneXmatch

 • Vermindert het risico dat uw kind een ernstige ziekte met recessieve overerving krijgt
 • Bepaalt of u een drager bent van een ernstige ziekte met X-gebonden overerving

Beperkingen van GeneXmatch

 • Dekt niet alle erfelijke ziekten
 • Detecteert geen mutaties die spontaan zijn opgetreden in het eitje, het sperma of de foetus

Het is eenvoudig

Het enige wat we van u nodig hebben is een speekselmonster. U ontvangt van ons een testpakket met uitgebreide instructies over hoe u uw monster kunt afnemen en opsturen. Ongeveer vier weken nadat het lab uw monster heeft ontvangen, ontvangt u de uitslag.

Het resultaat van uw GeneXmatch ontvangt u per e-mail en bestaat uit een van de volgende opties:

 1. U bent een niet-drager van één van de X-gebonden ziekten + uw gekozen donor is een match.
 2. U bent een niet-drager van één van de X-gebonden ziekten + uw gekozen donor is geen match. Kies zonder extra kosten een nieuwe donor.
 3. U bent drager van een X-gebonden ziekte en wij vragen u contact met ons op te nemen voor genetische counseling.

Genetische matching voor vrouwen die dragers zijn van autosomaal recessieve ziekten

Wij bieden ook een match voor vrouwen die al eerder getest zijn op autosomaal recessieve ziekten en dragers zijn van één of meer ziekten. European Sperm Bank vraagt een kopie van het genetische rapport van de vrouw op en de vrouw dient twee donoren te kiezen teneinde een match te kunnen vinden. De prijs is hetzelfde als voor GeneXmatch.

Als de ziekte waarvan de vrouw draagster is in GeneXmatch is opgenomen, raden wij toch ons GeneXmatch-product aan omdat dit een groot aantal recessieve genen omvat naast de haar bekende ziekte.

VEELGESTELDE VRAGEN GENEXMATCH

 • Is GeneXmatch relevant voor alle vrouwen? +

  Ja. Zelfs als er in de familie geen recessieve ziekten voorkomen. We weten dat alle mensen dragers zijn van één of meer recessieve ziekten. Meestal weten deze personen niet dat zij drager zijn, aangezien dragers van recessieve ziekten zelf gezond zijn.

 • Wat is recessieve overerving? +

  Mensen die lijden aan een ziekte met recessieve overerving hebben twee gemuteerde kopieën van het gen van deze ziekte, één gemuteerd gen van elke ouder.
  Aangezien de ouders slechts één exemplaar van het gemuteerde gen hebben, zijn ze gezonde dragers. Als beide ouders drager zijn van dezelfde ziekte, is het risico op een kind met deze ziekte 25% bij elke zwangerschap. Mannen en vrouwen worden even vaak getroffen.

 • Wat is X-gebonden overerving? +

  Bij ziekten met een X-gebonden overerving bevindt het gemuteerde gen zich op het vrouwelijke geslachtschromosoom (het X-chromosoom).
  Mannen hebben een X-chromosoom en een Y-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen. Een vrouw met één gemuteerd kopie van het ziektegen is een gezonde drager. Mannen met een gemuteerde kopie worden getroffen.
  Als een vrouw drager is van een X-gebonden ziekte, is haar risico op een getroffen kind 25% bij elke zwangerschap, omdat slechts de helft van haar zonen zullen worden getroffen en haar dochters worden ofwel gezonde dragers of gezonde niet-dragers.

 • In welke mate wordt het risico op een ziek kind verkleind met GeneXmatch? +

  Het restrisico op een kind met een ziekte die is opgenomen in GeneXmatch is bijna 0.

 • Waarom test GeneXmatch slechts op ongeveer 400 autosomaal recessieve ziekten en 12 X-gebonden aandoeningen? +

  We testen op ziekten met de hoogste frequentie in de populatie. 97 van deze ziekten zijn bekende ernstige ziekten die worden aanbevolen door het American College of Obstetricians and Gynaecologists. De rest van de ziekten komen minder vaak voor, maar zijn voldoende ernstig om te worden opgenomen.

 • Wat is het algehele risico op een ziek kind zonder de GeneXmatch? +

  Op basis van bevolkingsonderzoeken hebben gemiddeld 1:100 paren een reproductief risico op een recessieve ziekte (= 1%). Verder is het risico dat de vrouw drager is van één van de onderzochte X-gebonden ziekten 1:200.

 • Zijn alle donors beschikbaar voor GeneXmatch? +

  Bijna alle onze donoren zijn beschikbaar voor GeneXmatch. Zij worden op de website duidelijk aangegeven.

 • Kan ik GeneXmatch gebruiken als ik al ingevroren embryo's heb met mijn donor? +

  Nee, GeneXmatch is alleen bedoeld voor preconceptionele screening; ofwel voordat u zwanger bent.

 • Kan ik GeneXmatch kopen en worden gematcht met een donor die niet van European Sperm Bank is? +

  Nee, dat is niet mogelijk. We beschikken niet over de genetische gegevens van spermadonoren van andere spermabanken.

 • Waar betaal ik voor?+

  U betaalt voor een test die in totaal meer dan 400 recessieve en X-gebonden aandoeningen omvat. De prijs is inclusief de verzendkosten van het speekselpakket naar uw adres en eventuele genetische counseling. De prijs is exclusief de verzendkosten van het pakket naar het laboratorium.

 • Wanneer kan ik het beste de GeneXmatch aanschaffen? Wanneer moet ik betalen? +

  GeneXmatch dient te worden gekocht op hetzelfde moment dat u sperma van uw gekozen donor bestelt.