De spermakwaliteit is belangrijk, ook bij donorsperma


MOT is de afkorting van ‘motiel’. Hiermee wordt het aantal beweeglijke zaadcellen aangeduid. MOT wordt berekend in miljoen zaadcellen per milliliter. MOT20+ betekent dus dat er meer dan 20 miljoen beweeglijke spermacellen per milliliter zijn. Een rietje donorsperma dat voor inseminatie wordt gebruikt, bevat 0,5 milliliter. Met een kwaliteit van MOT20+ beschikt u dus over meer dan 10 miljoen spermacellen voor inseminatie.


Waarom is MOT20+ belangrijk?


De reden dat we zo kien zijn op MOT20+, is dat dit volgens veel klinieken en onderzoekers de beste kans op zwangerschap geeft. Een van die klinieken is Shady Grove Fertility, met 22 locaties in de VS. Deze kliniek heeft gegevens van 47.500 IUI-cycli met verschillende MOT-kwaliteit systematisch verzameld en heeft daaruit kunnen opmaken dat de kans op zwangerschap met MOT20-donorsperma 17% is. Bij MOT10-donorsperma is die kans 11%. Met andere woorden, uw kans om zwanger te raken is met MOT20+ 50% groter.

Aantal zaadcellen en spermakwaliteit motiliteit

Waarom verschillen motiliteitsmetingen?


  1. Motiliteitsmetingen kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de meetmethode die de vruchtbaarheidskliniek hanteert. Zoals hierboven vermeld, geeft de motiliteit aan hoeveel zaadcellen beweeglijk zijn. Maar wat is beweeglijkheid? De WHO hanteert drie categorieën voor spermabeweeglijkheid, variërend van een beweeglijke staart tot snelle zwemmers. European Sperm Bank past altijd de beste categorie toe (progressieve motiliteit), maar zelfs binnen een categorie kan verschillend worden gerekend. Uw kliniek kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de beste 10% van de categorie te meten enzovoort.
  2. Een andere reden waarom metingen kunnen variëren, is het feit dat sperma uit levende cellen bestaat die bewegen. Dat maakt nauwkeurig tellen moeilijk. De meting is dan ook sterk afhankelijk van de persoon die deze uitvoert.
  3. Een derde reden zijn de technische factoren, zoals de gebruikte laboratoriuminstrumenten en de duur en temperatuur voor ontdooien.

Onze garantie aan u


We hechten veel waarde aan metingen en garanderen dat elk rietje een kwaliteit van minimaal MOT20 heeft. Als u precies wilt weten hoeveel zaadcellen uw rietje bevat, kunt u dit navragen bij uw kliniek. Dit aantal staat vermeld op onze leveringsbon. Als uw kliniek een andere MOT voor uw rietje meet, zijn de bovengenoemde redenen de oorzaak. De kwaliteit van een rietje verandert nooit zolang het is ingevroren en een verkeerde verwerking van een rietje levert een MOT van 0 op. Alles daartussenin wijst dus op de genoemde oorzaken van variatie.