Waar screenen we op?


Slechts 5 tot 7% van alle kandidaten wordt door European Sperm Bank geaccepteerd. We controleren zorgvuldig of het sperma van hoge kwaliteit is, omdat dit belangrijk is voor een succesvolle zwangerschap. We voeren uitgebreide genetische tests uit, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw keuze. Onze tests voldoen ruimschoots aan de vereisten van de Europese Weefselrichtlijn.

Initiële selectiecriteria

 • Spermakwaliteit en het aantal zaadcellen
 • Leeftijd (18-39 jaar)
 • Lichamelijk onderzoek door een huisarts
 • Persoonlijkheid

Screening van bloed en urine (* tests worden uitgevoerd met een interval van 90 dagen)

 • ABO- en Rh-bloedtypering
 • Biochemisch bloedonderzoek
 • Volledig bloedbeeld
 • HIV-I/II *
 • HTLV-I/II *
 • Hepatitis B *
 • Hepatitis C *
 • Syfilis *
 • CMV IgG/IgM *
 • Chlamydia *
 • Gonorroe *
 • Extra tests op basis van de reisactiviteiten van de donor
 • Zika
 • Westnijlziekte

Genetische risicobeoordeling en testen

Donoren met een abnormale chromosomenanalyse (karyotype) en/of dragers van een van de volgende ziekten komen NIET in aanmerking voor ons donorprogramma.

  Alle aspirant-donoren
 • Medische geschiedenis van de laatste drie tot vier generaties, die door een klinisch geneticus wordt beoordeeld
 • Chromosomenanalyse (karyotypering)
 • Screening op cystische fibrose op mutaties in het cystische-fibrosegen
 • SMA (spinale musculaire atrofie) bij alle actieve donoren vanaf januari 2015. Neem contact met ons op voor de teststatus van een specifieke donor.
 • Niet-syndromale slechthorendheid en doofheid (GJB2-gerelateerd) voor nieuwe donoren vanaf juni 2016. Neem contact met ons op voor de teststatus van een specifieke donor.
 • Alpha- en bèta-thalassemie en sikkelcelziekte (screening met behulp van HPLC en hematologie van de rode bloedcellen). Minder dan 1 op de 1000 mensen in Noord-Europa is drager van deze ziekte.

 • Aspirant-donoren van Joodse of Frans-Canadese afkomst
  • Syndroom van Bloom
  • Ziekte van Canavan
  • Familiaire dysautonomie
  • Fanconi-anemie type C
  • Ziekte van Gaucher
  • Mucolipidose type IV
  • Ziekte van Niemann-Pick
  • Ziekte van Tay-Sachs