Hoe screenen we potentiële donoren?


How we screen - interview with smiling nurse
De wijze waarop we screenen is essentieel voor hoe we onszelf als spermabank profileren. De screening vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten sinds onze oprichting in 2004. We evalueren en sturen onze processen dan ook voortdurend bij. Het spreekt voor zich dat ons screeningsprogramma in overeenstemming is met de voorschriften van de Deense zorgautoriteit en ruimschoots voldoet aan de screeningsvereisten van de EU.

Onze aanpak bestaat eruit dat we alleen donoren met een uitstekende spermakwaliteit (alleen MOT20+) accepteren en dat onze medisch directeur, een geneticus, alle potentiële donoren moet goedkeuren.

We ontvangen elke dag heel veel aanvragen van mannen die graag donor willen zijn. Slechts 5 tot 7% van de aanvragers wordt na de tests als donor geaccepteerd.


 Slechts 5 tot 7% van de aanvragers wordt als donor geaccepteerd.

Het screeningsprogramma:

  • Eerste test op kwaliteit van sperma (alleen MOT20+ is aanvaardbaar) en het vermogen van sperma om invriezen en ontdooien te overleven.
  • Gesprek met een van onze donorcoördinatoren. We onderzoeken de medische geschiedenis van de familie van de kandidaat om er zeker van te zijn dat er geen ernstige erfelijke ziekten voorkomen.
  • De donor krijgt te horen wat spermadonor zijn inhoudt en wat voor spermadonor hij kan zijn.
  • Tweede test op kwaliteit van sperma en het vermogen van sperma om invriezen en ontdooien te overleven.
  • Een grondige gezondheidscontrole op afwijkingen en ziekten door een arts is verplicht.
  • Bloed- en urinemonsters worden gebruikt voor hematologisch onderzoek, hemoglobine elektroforese, chemisch bloedonderzoek, urineonderzoek, infectieziektenonderzoek, genetisch onderzoek en chromosomenonderzoek.
  • De donor moet een Keirsey-persoonlijkheidstest maken.
  • De donor krijgt aanvullend advies, neemt een audiogesprek op en vult zijn volledige donorprofiel in.
  • Definitieve goedkeuring door onze medisch directeur.

Meer informatie vindt u in de gedetailleerde informatie over waarop we screenen.

Na de eerste testprocedure worden alle spermadonoren regelmatig getest zolang ze aan het programma deelnemen.

Let op! Hoewel alle aanbevolen tests zijn uitgevoerd, kan het risico op overdracht van een genetische of erfelijke ziekte niet volledig worden uitgesloten. Er bestaat immers geen foutloos sperma.

 We have been screening for cystic fibrosis and spinal muscular atrophy on all active sperm donors since January 2015.

Quarantaine van monsters vóór uitgifte

Sperma wordt diepgevroren bewaard, zodat het opnieuw kan worden getest op verschillende ziekten. Donorsperma wordt uitgegeven na een nucleïnezuurtest (NAT) en een quarantaineperiode van zes maanden. Dat betekent dat vers sperma minimaal zes maanden wordt bewaard voordat het opnieuw wordt getest. Herhalingstests omvatten HIV-1- en -2-antilichamen, HTLV-I- en -II-antilichamen, hepatitis-B-oppervlakte-antigeen, hepatitis-B-core-antilichaam, hepatitis C, syfilis, TP-PA en cytomegalovirusantilichamen. Donoren worden ook getest op chlamydia en gonorroe.

Daarnaast voeren we NAT-tests uit. Dat betekent dat het serum van de donor wordt getest op HIV, gonorroe, chlamydia, HBV en HCV door middel van de NAT-methode (nucleïnezuuramplificatietechniek) en niet met antilichaamonderzoek. In de Europese Weefselrichtlijn is vastgelegd dat beide testmethoden equivalent zijn. NAT is geen specifieke test, maar de methode.

Met de NAT-test kan sperma vóór de quarantaineperiode van 180 dagen worden uitgegeven. De test moet echter worden gecombineerd met traditioneel antilichaamonderzoek. Wanneer alle tests zijn uitgevoerd, is uitgifte vóór de 180 dagen toegestaan.