ICI of IUI: opgezuiverd of niet-opgezuiverd donorsperma?


Eenheden voor intra-uteriene inseminatie (IUI-eenheden) zijn verwerkt (opgezuiverd). Voordat cryopreservatie plaatsvindt, worden de spermacellen door middel van centrifugeren in een dichtheidsgradiënt van het zaadvocht gescheiden, opgezuiverd en vervolgens aan een vloeistof voor cryopreservatie toegevoegd. IUI-sperma is gebruiksklaar en hoeft niet verder te worden verwerkt voor inseminatie. IUI-sperma wordt rechtstreeks met behulp van een katheter via de baarmoederhals in de baarmoederholte ingebracht. Door deze procedure kunnen meer spermacellen het eitje in de eileider bereiken, waardoor er meer sperma beschikbaar is voor bevruchting en de kans op een zwangerschap groter is.

Eenheden voor intra-cervicale inseminatie (ICI-eenheden) bevatten het ejaculaatvocht en de cellen die van nature voorkomen. Ze bevatten genoeg motiele spermacellen, maar ook dode spermacellen. Alleen de zeer motiele spermacellen kunnen de baarmoedermond en het cervicale vocht passeren en de baarmoeder en eileiders bereiken, zoals ook bij natuurlijke geslachtsgemeenschap het geval is.

ICI-sperma moet in de kliniek worden ‘opgezuiverd’ voordat het kan worden gebruikt voor intra-uteriene inseminatie, aangezien alleen de spermacellen in de baarmoeder moeten worden ingebracht. Als niet-opgezuiverd sperma direct in de baarmoeder wordt ingebracht, kan dit leiden tot een anafylactische shock.

Hoe weet u wat u moet kiezen?

Hoe weet u of u ICI of IUI moet kiezen? blije moeder met rood haar met baby

U kunt het best met uw arts overleggen of u eenheden met IUI-sperma of ICI-sperma moet gebruiken voordat u uw bestelling plaatst.

Als de kliniek u niet specifiek heeft gevraagd om ICI-sperma te kopen, raden we u aan om IUI-sperma te kopen of uw arts te raadplegen.

De meeste zwangerschappen vereisen meer dan één behandeling. We adviseren u dan ook om meteen meerdere rietjes te kopen. Zo weet u zeker dat het sperma van de donor niet uitverkocht raakt tijdens uw behandeling. Daarnaast bespaart u op de verzendkosten. Raadpleeg uw kliniek voor advies over het optimale aantal rietjes. Als u de rietjes niet kunt opslaan bij uw kliniek, kunt u familiereservatie kopen bij European Sperm Bank.