Genetic Match Icon
התאמה גנטית בבנק הזרע האירופי

מהו GeneXmatch?

GeneXmatch הוא שירות של בנק הזרע האירופי עבורך, כצעד טבעי במסע שלך לפריון. התורמים שלנו נבחרים על בסיס בדיקה גנטית יסודית כדי להגדיל את הסיכויים לתינוקות בריאים, אך מובן מאליו שכאם פוטנציאלית גם הגנים שלך ישתתפו בתהליך.

אנו מכירים כיום אלפי מחלות אשר עשויות לעבור לילד באמצעות שילוב הגנים של הגבר ושל האישה. כל אחד מאיתנו הוא נשא בריא של מחלה תורשתית קשה אחת לפחות. GeneXmatch מיועד למי שרוצה למזער את הסיכון למחלה שנגרמת משילוב הגנים שלך ושל התורם.

מה אנחנו בעצם עושים?

עם GeneXmatch אנו בודקים את הגנים שלך ומתאימים אותם לגנים של התורם שבחרת כדי לזהות סיכונים ליותר מ-390 מחלות אוטוזומליות רצסיביות. בנוסף, נסנן אצלך 12 מחלות בתאחיזת X כולל תסמונת X שביר. אנו מספקים ייעוץ גנטי במידת הצורך. אנחנו יכולים לספק את GeneXmatch עבור כל התורמים עם מנת זרע למעט תורמים מארה"ב.

התאמה גנטית בבנק הזרע האירופי

היתרונות של GeneXmatch

 • מפחית את הסיכון למחלה רצסיבית תורשתית חמורה אצל ילדך
 • קובע אם את נשאית של מחלה תורשתית חמורה בתאחיזת X

המגבלות של GeneXmatch

 • לא מכסה את כל המחלות התורשתיות
 • אינו מזהה באופן ספונטני מוטציות שהתרחשו בביצית, בזרע או בעובר

זה קל

הדבר היחיד שאנחנו צריכים ממך הוא דגימת רוק. תקבלי מאיתנו ערכת בדיקה עם הוראות מלאות כיצד לספק ולהחזיר הדגימה שלך. תקבלי את התוצאה בערך ארבעה שבועות לאחר שהמעבדה תקבל את הדגימה.

תקבלי את תוצאת ה-GeneXmatch שלך מאיתנו בדוא"ל והתוצאה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. אינך נשאית של מחלות בתאחיזת X כלשהן + התורם שבחרת מתאים
 2. אינך נשאית של מחלות בתאחיזת X כלשהן + התורם שבחרת אינו מתאים ניתן לבחור תורם חדש ללא עלות נוספת
 3. את נשאית של מחלה בתאחיזת X ואנו מבקשים שתפני אלינו לקבלת ייעוץ גנטי.

התאמת גנטית לנשים אשר ידוע כי הן נשאיות של מחלות אוטוזומליות רצסיביות

כמו כן, אנו מציעים התאמה עבור נשים אשר ידוע כי בעברן היו נשאיות של מחלות אוטוזומליות רצסיביות ואשר ידוע כי הן נשאיות של מחלה אחת או יותר. בנק הזרע האירופי יבקש עותק של הדו"ח הגנטי של האישה והאישה חייבת לבחור שני תורמים על מנת להבטיח התאמה. המחיר עבור GeneXmatch זהה.

אם המחלה שאותה האישה נושאת נכללת בלוח GeneXmatch אנו נמליץ על מוצר ה-GeneXmatch שלנו משום שההתאמה תכלול מספר רב של גנים רצסיביים בנוסף למחלתה הידועה.

שאלות נפוצות בנושא GENEXMATCH

 • האם GeneXmatch מתאים לכל אישה?+

  כן. אפילו ללא היסטוריה משפחתית עם מחלות רצסיביות? אנו יודעים כי כל אדם הוא נשא של מחלה רצסיבית אחת או יותר. בדרך כלל אין לנשאים שום ידע על היותם נשאים משום שנשאים של מחלות רצסיביות הם אנשים בריאים.

 • מהי תורשה רצסיבית?+

  לאנשים הסובלים ממחלה בעלת תורשה רצסיבית יש שני עותקים מוטנטיים של גן המחלה, גן מוטנטי אחד מכל הורה.
  משום שלהורים יש רק עותק מוטנטי אחד, הם נשאים בריאים. אם שני ההורים הם נשאים של אותה מחלה, הסיכון להביא לעולם ילד חולה הוא 25% בכל הריון. גברים ונשים נפגעים באותה תדירות.

 • מהי תורשה בתאחיזת X?

  במחלות תורשתיות בתאחיזת X, הגן המוטנטי נמצא על כרומוזום המין הנשי (כרומוזום X).
  לגברים יש כרומוזום X אחד וכרומוזום Y אחד. לנשים יש שני כרומוזומי X. אישה עם עותק מוטנטי אחד של גן המחלה היא נשאית בריאה. גברים עם עותק מוטנטי אחד הם נגועים.
  אם אישה היא נשאית של מחלה בתאחיזת X הסיכון שלה להביא לעולם ילד חולה הוא 25% בכל הריון משום שרק מחצית מבניה יושפעו ובנותיה יהיו נשאיות בריאות או נשאיות שאינן בריאות.

 • בכמה GeneXmatch מפחית את הסיכון לילד חולה?

  הסיכון השיורי ללדת ילד עם מחלה אשר נכללת בלוח GeneXmatch יהיה כמעט 0.

 • מדוע לוח GeneXmatch כולל בדיקות של רק כ-400 מחלות אוטוזומליות רצסיביות ו-12 מחלות בתאחיזת X?+

  אנו בודקים את המחלות השכיחות ביותר באוכלוסייה. 97 מהמחלות הללו ידועות כמחלות קריטיות על פי המלצת ה- American College of Obstetricians and Gynaecologists. שאר המחלות הן פחות שכיחות אך חמורות מספיק כדי להיכלל בלוח.

 • מהו הסיכון להביא לעולם ילד חולה ללא GeneXmatch? +

  בהתבסס על מחקרי אוכלוסייה, 1 מכל 100 זוגות בממוצע נמצא בסיכון להביא לעולם ילד עם מחלה רצסיבית (=1%). יתר על כן, הסיכון של האישה להיות נשאית של אחת המחלות בתאחיזת X שנחקרו היא עד 1 ל-200.

 • האם כל התורמים זמינים עבור GeneXmatch?

  כמעט כל התורמים שלנו זמינים עבור GeneXmatch - הם מסומנים בבירור באתר.

 • האם ניתן להשתמש ב-GeneXmatch כאשר יש לי כבר עוברים קפואים שנוצרו בעזרת התורם שלי?

  לא. ניתן להשתמש ב-GeneXmatch רק טרם ההפריה - כלומר לפני הכניסה להריון.

 • האם ניתן לקנות את GeneXmatch ולעבור התאמה לתורם שאינו מבנק הזרע האירופי?

  לא, זה בלתי אפשרי. אין לנו נתונים גנטיים על תורמי זרע מבנקים אחרים לזרע.

 • עבור מה אני משלמת? +

  התשלום הוא עבור בדיקה הכוללת בסך הכל יותר מ-400 מחלות רצסיביות ומחלות בתאחיזת X. התשלום כולל גם משלוח של ערכת הרוק לכתובתך וייעוץ גנטי בסופו של דבר. התשלום אינו כולל משלוח מכתובתך למעבדה.

 • באיזה שלב במסע שלי לפריון עליי לקנות את GeneXmatch? מתי עליי לשלם? +

  יש לרכוש את GeneXmatch בעת הזמנת הזרע מהתורם שנבחר.