תורמים גלויים מול תורמים חסויים


 תמונות של מנות זרע קפואות מתורמים גלויים וחסויים

כאשר מועמד מתקבל כתורם זרע, הוא עשוי לבחור להיות תורם גלוי או חסוי (מכונה לעיתים גם אנונימי).

ב-Eueopean Sperm Bank אנו קוראים לתורמים אנונימיים תורמים חסויים, שכן התורמים אינם אנונימיים משפטית על פי החוק הדני, מכיוון שידועים לנו סוג הדם של התורם והשכלתו.

ילדים שנולדו מתרומת זרע מתורם גלוי עשויים, כשיהיו בני 18, להגיש בקשה ל-European Sperm Bank ליצור קשר עם התורם שלהם. רק לילד עצמו מותר לקבל את פרטי יצירת הקשר עם התורם, אך לא לפני שמלאו לילד 18 ורק על פי בקשתו של הילד.

שימוש בזרע מתורמים גלויים אטרקטיבי עבור הורים אשר מעוניינים לספק משמעות עבור ילדיהם שנוצרו דרך תרומת זרע. לאפשר לילדיהם ללמוד יותר אודות הוריהם הביולוגיים, במידה וירצו בכך בשלב מסוים בעתיד.

לא ניתן ליצור קשר עם תורמים חסויים, לא על ידי הילד ולא על ידי המטופל.

זכויות התורמים

לא תורמי זרע חסויים ולא תורמי זרע גלויים רשאים לקבל גישה למידע אודות זהות המטופל או הילד בכל זמן שהוא. לתורמי זרע חסויים או לתורמי זרע גלויים אין זכויות הורה על הילד שנולד כתוצאה מהטיפול בו אישה השתמשה בזרעו. חשוב לציין שגם תורמים גלויים וגם תורמים חסויים אינם נושאים באחריות חוקית עבור הילדים שנוצרו מהזרע שתרמו.

 סינון דגימות דם של תורמים גלויים מול תורמים חסויים