Genetic Match Icon
genetic match at european sperm bank

Hvad er GeneXmatch?

GeneXmatch er en service European Sperm Bank tilbyder dig som en naturlig del af dit fertilitetsforløb. Vores sæddonorer er udvalgt på baggrund af en lang række genetiske tests for at øge chancen for, at du får et rask barn, men det er klart, at du som kommende mor også bidrager med dine gener til barnet.

I dag har vi kendskab til tusindvis af sygdomme der kan overføres til barnet gennem kombinationen af mandens og kvindens gener. Alle individer er raske bærere af minimum en alvorlig arvelig sygdom. GeneXmatch er et tilbud til dig der ønsker at minimere risikoen for sygdomsgivende kombinationer af dine og din donors gener.

Hvordan gør vi

Med GeneXmatch undersøger vi dine gener og matcher dem med generne fra den donor du har valgt. Testen omfatter mere end 390 vigende gener. Derudover undersøger vi dig for 12 kønsbundne sygdomme inklusiv Fragilt X syndrom. Vi tilbyder naturligvis genetisk rådgivning, hvis der bliver behov for det. Vi kan levere GeneXmatch til alle donorer med strå undtagen amerikanske donorer.

genetic match at european sperm bank

Fordele ved GeneXmatch

  • Mindsker risikoen for at dit barn får alvorlige sygdomme med vigende arvegang.
  • Afklarer om du er bærer af en alvorlig sygdom med kønsbunden arvegang.

Begrænsninger ved GeneXmatch

  • Dækker ikke alle arvelige sygdomme
  • Opdager ikke spontant opståede genændringer i æg, sæd eller hos fosteret

Det er nemt

Det eneste vi behøver fra dig er en spytprøve. Vi sender dig udstyret, du afleverer en spytprøve og videresender udstyret til laboratoriet. Du får svar ca. fire uger efter at laboratoriet har modtaget din spytprøve.

Du vil modtage resultatet af din GeneXmatch i en email fra os og dit resultat vil være et af følgende muligheder:

  1. Du er ikke-bærer af de undersøgte kønsbundne sygdomme + din valgte donor er et match
  2. Du er ikke-bærer af de undersøgte kønsbundne sygdomme + din valgte donor er ikke et match. Vælg en ny donor uden ekstra omkostninger
  3. Du er bærer af én af de undersøgte kønsbundne sygdomme. Vi beder dig om at kontakte os, med henblik på genetisk rådgivning

Genetisk match til kvinder som er kendte bærere af vigende sygdomme

Vi tilbyder også et match til kvinder som tidligere er blevet anlægsbærertestet for vigende sygdomme og er kendte bærere af en eller flere sygdomme. European Sperm Bank vil anmode om en kopi af kvindens genetiske rapport og kvinden skal vælge to donorer for at sikre et match. Prisen er den samme som for GeneXmatch.

Hvis sygdommen som kvinden er bærer af er inkluderet i vores GeneXmatch panel, vil vi anbefale vores GeneXmatch produkt, da kvindens match vil omfatte et stort antal af vigende gener ud over hendes kendte sygdom.