Genetic Match Icon
genetic match at european sperm bank

Hvad er GeneXmatch?

GeneXmatch er en service European Sperm Bank tilbyder dig som en naturlig del af dit fertilitetsforløb. Vores sæddonorer er udvalgt på baggrund af en lang række genetiske tests for at øge chancen for, at du får et rask barn, men det er klart, at du som kommende mor også bidrager med dine gener til barnet.

I dag har vi kendskab til tusindvis af sygdomme der kan overføres til barnet gennem kombinationen af mandens og kvindens gener. Alle individer er raske bærere af minimum en alvorlig arvelig sygdom. GeneXmatch er et tilbud til dig der ønsker at minimere risikoen for sygdomsgivende kombinationer af dine og din donors gener.

Hvordan gør vi

Med GeneXmatch undersøger vi dine gener og matcher dem med generne fra den donor du har valgt. Testen omfatter mere end 390 vigende gener. Derudover undersøger vi dig for 12 kønsbundne sygdomme inklusiv Fragilt X syndrom. Vi tilbyder naturligvis genetisk rådgivning, hvis der bliver behov for det. Vi kan levere GeneXmatch til alle donorer med strå undtagen amerikanske donorer.

genetic match at european sperm bank

Fordele ved GeneXmatch

 • Mindsker risikoen for at dit barn får alvorlige sygdomme med vigende arvegang.
 • Afklarer om du er bærer af en alvorlig sygdom med kønsbunden arvegang.

Begrænsninger ved GeneXmatch

 • Dækker ikke alle arvelige sygdomme
 • Opdager ikke spontant opståede genændringer i æg, sæd eller hos fosteret

Det er nemt

Det eneste vi behøver fra dig er en spytprøve. Vi sender dig udstyret, du afleverer en spytprøve og videresender udstyret til laboratoriet. Du får svar ca. fire uger efter at laboratoriet har modtaget din spytprøve.

Du vil modtage resultatet af din GeneXmatch i en email fra os og dit resultat vil være et af følgende muligheder:

 1. Du er ikke-bærer af de undersøgte kønsbundne sygdomme + din valgte donor er et match
 2. Du er ikke-bærer af de undersøgte kønsbundne sygdomme + din valgte donor er ikke et match. Vælg en ny donor uden ekstra omkostninger
 3. Du er bærer af én af de undersøgte kønsbundne sygdomme. Vi beder dig om at kontakte os, med henblik på genetisk rådgivning

Genetisk match til kvinder som er kendte bærere af vigende sygdomme

Vi tilbyder også et match til kvinder som tidligere er blevet anlægsbærertestet for vigende sygdomme og er kendte bærere af en eller flere sygdomme. European Sperm Bank vil anmode om en kopi af kvindens genetiske rapport og kvinden skal vælge to donorer for at sikre et match. Prisen er den samme som for GeneXmatch.

Hvis sygdommen som kvinden er bærer af er inkluderet i vores GeneXmatch panel, vil vi anbefale vores GeneXmatch produkt, da kvindens match vil omfatte et stort antal af vigende gener ud over hendes kendte sygdom.

GENEXMATCH FAQ

 • Er GeneXmatch relevant for alle kvinder?+

  Ja. Selv uden en historik med recessive sygdomme i familien er GeneXmatch relevant. Vi ved, at alle mennesker er bærere af en eller flere recessive sygdomme; dog normalt uden at vide det, da bærere af recessive sygdomme er raske.

 • Hvad er recessiv arv?+

  Personer, der lider af en sygdom med recessiv arvegang, har to muterede kopier af et sygdomsgen i sig, én fra hver forælder.
  Da forældrene kun har én muteret kopi, er de raske bærere. Hvis begge forældre er bærere af samme recessive sygdom, er deres risiko for at få et sygt barn 25 % i hver graviditet. Mænd og kvinder er lige ofte ramt af muterede gener.

 • Hvad er kønsbunde sygdomme?+

  Ved kønsbundne sygdomme er kvinden eller manden bærer af en mutation i et gen på X-kromosomet.
  Mænd har ét X-kromosom og et Y-kromosom. Kvinder har to X-kromosomer. En kvinde der har en mutation i et gen på X-kromosomet er en rask bærer. En mand, der har en mutation i et gen på X-kromosomet, bliver syg.
  Hvis en kvinde er bærer af en kønsbundet sygdom er hendes risiko for at få et sygt barn 25 % i hver graviditet, da 50 % af hendes sønner vil blive syge, mens hendes døtre enten vil være raske bærere eller raske ikke-bærere.

 • Med hvor meget vil risikoen for at få et sygt barn blive reduceret med GeneXmatch?+

  Risikoen for at få et barn med en af de sygdomme, der undersøges for med GeneXmatch, vil være næsten 0.

 • Hvorfor testes der kun for omkring 400 autosomale recessive sygdomme og 12 kønsbundne sygdomme med GeneXmatch?+

  Vi tester for de sygdomme, der er mest udbredte i befolkningen. 97 af disse sygdomme er kendte, kritiske sygdomme, som The American College of Obstetricians and Gynaecologists anbefaler at teste for. De resterende sygdomme er mindre udbredte, men tilstrækkeligt alvorlige til at blive inkluderet i testen. De 12 kønsbundne sygdomme er ligeledes udvalgt på baggrund af hyppighed og alvorlighed.

 • Hvad er risikoen for at få et sygt barn uden GeneXmatch?+

  Fra befolkningsundersøgelser ved vi, at 1:100 par i gennemsnit risikerer at få børn med recessive sygdomme (=1 %). Derudover er kvindens risiko for at være bærer af en af de 12 undersøgte kønsbundne sygdomme op til 1:200 (= ½%).

 • Kan GeneXmatch bruges til alle jeres donorer?+

  Det er muligt at vælge stort set alle vores donorer til GeneXmatch – det er tydeligt markeret på donorprofilerne på hjemmesiden.

 • Kan jeg bruge GeneXmatch, hvis jeg allerede har et nedfrosset æg med min donor?+

  Nej, GeneXmatch er kun til screening, før du bliver gravid.

 • Kan jeg købe GeneXmatch og blive matchet med en donor, som ikke kommer fra European Sperm Bank?+

  Nej, det er ikke muligt. Vi har ikke genetiske data på sæddonorer fra andre sædbanker.

 • Hvad betaler jeg for?+

  Du betaler for en test, der inkluderer mere end 400 recessive og kønsbundne sygdomme. Omkostningerne dækker også forsendelse af spytprøven til din adresse og genetisk rådgivning efter behov. Betalingen dækker ikke forsendelse af spytprøven fra din adresse til laboratoriet.

 • Hvornår i mit fertilitetsforløb bør jeg købe GeneXmatch? +

  GeneXmatch købes samtidig med, at du bestiller sæden fra din valgte donor. Du kan også købe GeneXmatch senere, men før du har opnået graviditet.