Vores sædbank

Pregnancy Slot & Barnrett

Pregnancy Slot

Der er forskellige nationale regler for, hvor mange familier en donor må bidrage til, også kaldet graviditetskvoter. Som et redskab til at sikre at graviditetskvoterne bliver overholdt, skal du i nogle behandlingslande købe et Pregnancy Slot.

Med et Pregnancy Slot køber du rettigheden til at blive gravid med sæddonoren til ét eller flere børn. Dermed er du garanteret, at du kan bruge donorens sæd – også til fremtidige søskende. Med et Pregnancy Slot er du dog ikke garanteret, at din valgte sæddonor har sædstrå tilgængelig. Vi råder dig derfor til at oprette et sæddepot og købe sædstrå samtidig med, at du køber et Pregnancy Slot.

PREGNANCY SLOTS

Her kræves Pregnancy Slots & Barnrett

  • Østrig
  • Finland
  • Island
  • Norge
  • Sverige
  • Schweiz
  • Storbritannien
  • Republikken Irland
  • Holland
  • Malta
Barnrett

En barnrett dækker ét barn

I Norge er Pregnancy Slots lidt anderledes. Det hedder Barnrett og giver dig kun ret til at bruge en sæddonor til ét barn. Det betyder, at du skal have en Barnrett for hver graviditet.

Ifølge norsk lovgivning kan der kun være seks familier og otte børn pr. sæddonor. Sædstrå købt med Barnrett må kun bruges til flere forsøg på samme graviditet – ikke til søskende. Vi anbefaler derfor, at du overvejer, hvor mange børn du gerne vil have, og køber det nødvendige antal Barnretter med det samme.

Sæddepot

Sørg for at du har sædstrå nok

Med et Pregnancy Slot er du dog ikke garanteret, at din valgte sæddonor har sædstrå tilgængelig. Vi råder dig derfor til at oprette et sæddepot og købe sædstrå samtidig med, at du køber et Pregnancy Slot.